نصب انواع درب های پارکینگی در اصفهان

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 منزل آقای دکتر منصوری، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
2 منزل آقای کفیلی، خیابان اردیبهشت لولایی کشویی 1 دستگاه
3 منزل آقای مهندس سدری، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
4 منزل آقای مهندس بیگی، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
5 منزل آقای مقصودی، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
6 منزل آقای سجادی، خیابان آپادانا لولایی 1 دستگاه
7 منزل آقای صفایی، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
8 منزل آقای رحیلی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
9 منزل آقای مریخی پور، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
10 منزل مهندس کاروان، خیابان خیام لولایی 1 دستگاه
11 منزل مهندس شهریاری، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
12 منزل اقای اباییان، هشت بهشت غربی لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
13 منزل مهندس وفایی، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
14 منزل آقای رجامند، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
15 منزل آقای شادمانیان، خیابان آتش لولایی 1 دستگاه
16 منزل آقای صلصالی، خیابان فردوسی کشویی 2 دستگاه
17 منزل خانم شاهین، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
18 منزل خانم جراح، خیابان شمس آبادی لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
19 منزل آقای هنرمند، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
20 منزل آقای یوسفی، خیابان آتش لولایی 1 دستگاه
21 منزل آقای تقی زاده، بلوار آیینه خانه لولایی و کشویی 2 دستگاه
22 منزل آقای یزدانی، خیابان حکیم نظامی لولایی و کشویی 3 دستگاه
23 منزل آقای مهندس کارشناس، خیابان شیخ بهایی کشویی 3 دستگاه
24 منزل آقای مهندس نیکنام، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
25 منزل آقای قندی، شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
26 منزل آقای غفوریان، خمینی شهر لولایی 2 دستگاه
27 منزل آقای دکتر جلالی، پل شیری کرکره ای 1 دستگاه
28 منزل آقای نصر، خیابان آپادانا اول لولایی 3 دستگاه
29 منزل آقای دولت آبادی، خیابان شهید موحدیان لولایی و کشویی 3 دستگاه
30 منزل آقای عصارزاده، خیابان آبشار دوم لولایی و کشویی 2 دستگاه
31 منزل آقای ایمانی، ناژوان لولایی 2 دستگاه
32 منزل آقای دکتر کلانتری، پل شیری لولایی 2 دستگاه
33 منزل آقای کرمانی، چهارباغ خواجو کشویی 3 لنگه 2 دستگاه
34 منزل آقای طلاکش، خیابان مطهری لولایی و کشویی 2 ستگاه
35 منزل آقای مهندس شیخ بهایی، خیابان فردوسی کرکره ای 2 دستگاه
36 منزل آقای عکاف زاده، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 2 دستگاه
37 منزل آقای جهانمردی، خیابان ملک لولایی و کشویی 2 دستگاه
38 منزل آقای خدایی، خیابان 22 بهمن کشویی 1 دستگاه
39 منزل آقای کشاورز، خیابان سعادت آباد تلسکوپی 3 لنگه 2 دستگاه
40 منزل آقای عقیلی، خیابان میر کرکره ای 2 دستگاه
41 منزل آقای هوشمند، بلوار ملت کرکره ای 3 دستگاه
42 منزل آقای دکتر پرورش، خیابان میر تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
43 منزل آقای جزایری، سپاهان شهر تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
44 منزل آقای احمدی، جاده اردستان کرکره ای 2 دستگاه
45 منزل آقای فلاح پور، خیابان میر کشویی دوطرفه 2 دستگاه
46 منزل آقای افشار، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
47 منزل آقای مهندس دانشمند، خیابان کاوه کشویی 1  دستاه
48 منزل آقای بروجردی، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
49 منزل آقای فخاری، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
50 منزل آقای اکبری، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
51 منزل آقای خلیل اکبر، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
52 منزل آقای ایمانیه، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
53 منزل آقای معظمی، خیابان توحید میانی کشویی 1 دستگاه
54 منزل آقای دکتر شهشهان، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
55 منزل آقای صمدی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
56 منزل آقای مهرابی، خیابان مهرداد شرقی لولایی 1 دستگاه
57 منزل آقای رضوی، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
58 منزل آقای دکتر خیرخواهی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
59 منزل آقای خدایی، تیران لولایی 1 دستگاه
60 منزل مهندس نیکنام، ناژوان لولایی 1 دستگاه
61 منزل آقای عباسی، خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
62 منزل آقای نیلی زاده، خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
63 منزل آقای دکتر جواهری، خیابان شریعتی تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
64 منزل آقای موحد، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
65 منزل آقای کریم زاده، خیابان نیرو کشویی 1 دستگاه
66 منزل آقای سیلانی، بلوار سعدی لولایی 1 دستگاه
67 منزل آقای موجودی، خیابان مسجد سید کشویی 1 دستگاه
68 منزل آقای کارگر، خیابان محتشم کاشانی کشویی 1 دستگاه
69 منزل آقای نیلی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
70 منزل آقای پروانیان ، خیابان کاخ سعادت آباد غربی لولایی 1 دستگاه
71 منزل آقای کاوه، روشن دشت کشویی یکطرفه 1 دستگاه
72 منزل آقای گلچین، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
73 منزل آقای عیوقی، خیابان دشتستان شمالی لولایی 1 دستگاه
74 منزل مهندس سهرابی، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
75 منزل آقای نواب، خیابان شمس آبادی کرکره ای 1 دستگاه
76 منزل آقای گلشیرازی، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
77 منزل آقای ماهرالنقش، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
78 منزل آقای افضلی، خیابان علامه امینی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
79 منزل آقای شیرازی، شهرک امیرحمزه لولایی 1 دستگاه
80 منزل آقای حسن زاده، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
81 منزل آقای باقری، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
82 منزل آقای پهلوان نژاد، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
83 منزل آقای صمدی، آبشار اول کشویی 1 دستگاه
84 منزل آقای مروجی، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
85 منزل آقای واثق نیا، خیابان آیت الله طیب لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
86 منزل آقای مهندس فدایی، شهرک کوثر ریلی 1 دستگاه
87 منزل آقای مهندس سلجوقیان، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
88 منزل آقای مسائلی، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
89 منزل آقای نم نبات، خیابان مدرس لولایی 1 دستگاه
90 منزل آقای صفدرزاده، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
91 منزل آقای خراسانی، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
92 منزل آقای مهندس عاصمی، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
93 منزل آقای مرتضوی، خیابان گلزار کشویی 1 دستگاه
94 منزل آقای شانه، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
95 منزل آقای سهیلی، خیابان اردیبهشت جنوبی لولایی 1 دستگاه
96 منزل آقای سیلانی، چهارباغ پایین لولایی 1 دستگاه
97 منزل اقای اقطار، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
98 منزل آقای نکویی، خیابان علامه امینی کشویی 1 دستگاه
99 منزل آقای جعفری، خیابان جابرانصاری لولایی 1 دستگاه
100 منزل آقای زریبافان، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
101 منزل آقای صفوی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
102 منزل آقای شعرباف، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
103 منزل آقای رستمیان، خیابان شهدای خواجو لولایی 1 دستگاه
104 منزل آقای مهندس حسین زاده، خیابان وحید لولایی 1 دستگاه
105 منزل آقای مهندس آزرم جو، خیابان هشت بهشت شرقی کشویی 1 دستگاه
106 منزل آقای مظاهری، چهارباغ خواجو کرکره ای 3 دستگاه
107 منزل مهندس بهرامی، هفت دست شرقی لولایی 1 دستگاه
108 منزل آقای مهندس بهرامی، خیابان هشت بهشت تلسکوپی 1 دستگاه
109 منزل آقای دکتر ریسمانچیان، خیابان احمد آباد لولایی 1 دستگاه
110 منزل آقای امیدرحمت، بوستان سعدی لولایی 1 دستگاه
111 منزل آقای جمشیدیان، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
112 منزل آقای کیوانی، خیابان شریعتی کشویی دوطرفه 2 دستگاه
113 منزل آقای قوه عود، خیابان کاخ سعادت آباد غربی کشویی و لولایی 2 دستگاه
114 منزل آقای دکتر خادمی، خیابان کمال اسماعیل کشویی دولنگه 2 دستگاه
115 منزل آقای سروری، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
116 منزل آقای دکتر فشارکی، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
117 منزل آقای گلستانیان، خیابان هزار جریب کشویی 1 دستگاه
118 منزل آقای سهرابی پور، ملک شهر کرکره ای 1 دستگاه
119 منزل آقای شیرانی، نظر غربی کشویی 1 دستگاه
120 منزل آقای امرالله زمانی، علویجه کشویی 1 دستگاه
121 منزل آقای حسن زمانی، علویجه لولایی 1 دستگاه
122 منزل آقای حسین زمانی، علویجه لولایی 1 دستگاه
123 منزل آقای نباتی، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
124 منزل آقای روحانی، خیابان رباط سوم کشویی 1 دستگاه
125 منزل آقای نقدی، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
126 منزل آقای زاهدی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
127 منزل آقای مسائلی، چهارباغ خواجو کرکره ای 1 دستگاه
128 منزل آقای رییسی، خیابان شیخ بهایی لولایی 1 دستگاه
129 منزل آقای آیتی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
130 منزل آقای توکلی، شهرکرد، خیابان معلم کرکره ای 1 دستگاه
131 منزل آقای زارعان ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
132 منزل آقای دکتر بزرگزاد، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
133 منزل آقای موسوی زاده، خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
134 منزل آقای هنرمند، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
135 منزل آقای نواب، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
136 منزل آقای مهندس خطیبی، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
137 منزل آقای اصفهانی زاده، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
138 منزل آقای خانی پور، بهارستان لولایی 1 دستگاه
139 منزل آقای دهقان، خیابان میرزاطاهر لولایی 1 دستگاه
140 منزل آقای باباخانی، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
141 منزل آقای دکتر حقیقی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
142 منزل آقای فروغی، خوانسار، روستای ویست کرکره ای 1 دستگاه
143 منزل آقای موسوی، خیابان آذر لولایی 1 لنگه 1 دستگاه
144 منزل آقای علیخانی، خیابان کاوه کرکره ای 1 دستگاه
145 منزل آقای مهندس محتشمی، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
146 منزل آقای طیبی نیا، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
147 منزل آقای طیبی نیا، جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
148 منزل آقای خان آرا، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
149 منزل آقای مهندس محقق، خیابان شریف واقفی تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
150 منزل آقای مجیدی، خیابان مهرآباد لولایی 2 دستگاه
151 منزل آقای ریاحی، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
152 منزل آقای کاویانی، خیابان طالقانی کشویی 1 دستگاه
153 منزل آقای صفاری، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
154 منزل آقای باقری، شهرک بهارستان لولایی 1 دستگاه
155 منزل آقای دکتر خسروی، کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
156 منزل آقای واعظی، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
157 منزل آقای فروزان، نجف آباد لولایی 1 دستگاه
158 منزل آقای داوری، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
159 منزل آقای حکیمی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
160 منزل آقای فنایی، نجف آباد لولایی 1 دستگاه
161 منزل آقای خداپرست، خیابان فیض لولایی 1 دستگاه
162 منزل آقای مهندس حیدری، خیابان آیت الله اصفهانی لولایی 1 دستگاه
163 منزل آقای لباف، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
164 منزل آقای باقری، خیابان ارتش لولایی 1 دستگاه
165 منزل آقای طاهری،  ویلا شهر لولایی 1 دستگاه
166 منزل آقای کاموسیان، خیابان رباط اول لولایی 1 دستگاه
167 منزل آقای ولایی، خیابان خیام لولایی 1 دستگاه
168 منزل آقای مهندس مصیب، شهرک امیرحمزه کشویی 1 دستگاه
169 منزل آقای حاجیان، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
170 منزل آقای رمضان زاده، خیابان فلسطین کرکره ای 1 دستگاه
171 منزل آقای جودی، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
172 منزل آقای فرید، خیابان شیخ بهایی لولاایی 1 دستگاه
173 منزل آقای مهندس خانی، خیابان آل خجند کشویی 1 دستگاه
174 منزل آقای اصفهانی،خیابان همدانیان لولایی 1 دستگاه
175 منزل آقای جعفرپور، خیابان محتشم کاشانی لولایی 1 دستگاه
176 منزل آقای دکتر شریفی، خیابان آیت الله ارباب کشویی 1 دستگاه
177 منزل آقای مقاره عابد،  پل مارنان لولایی 1 دستگاه
178 منزل آقای طوسی زاده، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
179 منزل آقای مهرشاد، خیابان شیخ صدوق لولایی 1 دستگاه
180 منزل آقای قزوینی، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
181 منزل آقای مهدوی- خیابان کاوه کشویی 1دستگاه
182 منزل آقای مهندس مغزیان، چهارباغ خواجو کشویی سه لنگه 1 دستگاه
183 منزل آقای محمد کرمانی، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
184 منزل آقای زرمهر، مسجد لنبان لولایی 1 دستگاه
185 منزل آقای مهندس مهرآرام، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
186 منزل آقای صفوی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
187 منزل آقای مهندس شهریاری، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
188 منزل آقای لاله پا، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
189 منزل آقای انگشتریان، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
190 منزل آقای شرکت، خیابان شیخ صدوق جنوبی لولایی  1 دستگاه
191 منزل آقای مهندس طاهرفر، خیابان مشتاق اول لولایی کشویی 1 دسنگاه
192 منزل آقای دکتر قناعی، پارک آیینه خانه لولایی کشویی 1 دستگاه
193 منزل آقای شفیعی، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
194 منزل آقای مهندس آزادگان، خیابان مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
195 منزل آقای نوروزی، خیابان عافیت لولایی 1 دستگاه
196 منزل آقای شاهزیدی ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
197 منزل آقای دکتر آینی زاده، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
198 منزل آقای مهندس شعرباف، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
199 منزل آقای صفوی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
200 منزل آقای دکتر اکرامیان، نجف آباد تلسکوپی دو لنگه 1 دستگاه
201 منزل آقای فرودستان، خیابان توحید  لولایی کشویی 1 دستگاه
202 منزل آقای مهندس طلاکش، خیابان دکنر بهشتی لولایی 1 دستگاه
203 منزل آقای طلاکش، خیابان مطهری لولایی کشویی 2 دستگاه
204 منزل آقای مهندس شاهنگی، سپاهان شهر کشویی 1 دستگاه
205 ساختمان مهندس شیخ بهایی، خیابان فردوسی کرکره پارکینگ 2 دستگاه
206 منزل آقای مهندس رفیعیان، خیابان آذر کرکره پارکینگی 1 دستگاه
207 منزل آقای سهیلی، خیابان اردیبهشت جنوبی لولایی 1 دستگاه
208 منزل آقای فروزان، نجف آباد خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
209 منزل آقای نیلی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
210 منزل آقای موحدیان، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید