نصب درب پارکینگ در اصفهان - منازل شخصی 

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 منزل آقای دکتر منصوری ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
2 منزل آقای کفیلی ، خیابان اردیبهشت لولایی کشویی 1 دستگاه
3 منزل آقای مهندس سدری ، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
4 منزل آقای مهندس بیگی ، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
5 منزل آقای مقصودی ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
6 منزل آقای سجادی ، خیابان آپادانا لولایی 1 دستگاه
7 منزل آقای صفایی ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
8 منزل آقای رحیلی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
9 منزل آقای مریخی پور ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
10 منزل مهندس کاروان ، خیابان خیام لولایی 1 دستگاه
11 منزل مهندس شهریاری ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
12 منزل اقای اباییان ، هشت بهشت غربی لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
13 منزل مهندس وفایی ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
14 منزل آقای رجامند ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
15 منزل آقای شادمانیان ، خیابان آتش لولایی 1 دستگاه
16 منزل آقای صلصالی ، خیابان فردوسی کشویی 2 دستگاه
17 منزل خانم شاهین ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
18 منزل خانم جراح ، خیابان شمس آبادی لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
19 منزل آقای هنرمند ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
20 منزل آقای یوسفی ، خیابان آتش لولایی 1 دستگاه
21 منزل آقای تقی زاده ، بلوار آیینه خانه لولایی و کشویی 2 دستگاه
22 منزل آقای یزدانی ، خیابان حکیم نظامی لولایی و کشویی 3 دستگاه
23 منزل آقای مهندس کارشناس ،خیابان شیخ بهایی کشویی 3 دستگاه
24 منزل آقای مهندس نیکنام ، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
25 منزل آقای قندی ، شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
26 منزل آقای غفوریان ، خمینی شهر لولایی 2 دستگاه
27 منزل آقای دکتر جلالی ، پل شیری کرکره ای 1 دستگاه
28 منزل آقای نصر ، خیابان آپادانا اول لولایی 3 دستگاه
29 منزل آقای دولت آبادی ، خیابان شهید موحدیان لولایی و کشویی 3 دستگاه
30 منزل آقای عصارزاده ، خیابان آبشار دوم لولایی و کشویی 2 دستگاه
31 منزل آقای ایمانی ، ناژوان لولایی 2 دستگاه
32 منزل آقای دکتر کلانتری ، پل شیری لولایی 2 دستگاه
33 منزل آقای کرمانی ، چهارباغ خواجو کشویی 3 لنگه 2 دستگاه
34 منزل آقای طلاکش ، خیابان مطهری لولایی و کشویی 2 ستگاه
35 منزل آقای مهندس شیخ بهایی ، خیابان فردوسی کرکره ای 2 دستگاه
36 منزل آقای عکاف زاده ، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 2 دستگاه
37 منزل آقای جهانمردی ، خیابان ملک لولایی و کشویی 2 دستگاه
38 منزل آقای خدایی ، خیابان 22 بهمن کشویی 1 دستگاه
39 منزل آقای کشاورز ، خیابان سعادت آباد تلسکوپی 3 لنگه 2 دستگاه
40 منزل آقای عقیلی ، خیابان میر کرکره ای 2 دستگاه
41 منزل آقای هوشمند ، بلوار ملت کرکره ای 3 دستگاه
42 منزل آقای دکتر پرورش ، خیابان میر تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
43 منزل آقای جزایری ، سپاهان شهر تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
44 منزل آقای احمدی ، جاده اردستان کرکره ای 2 دستگاه
45 منزل آقای فلاح پور ، خیابان میر کشویی دوطرفه 2 دستگاه
46 منزل آقای افشار ،خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
47 منزل آقای مهندس دانشمند ، خیابان کاوه کشویی 1  دستاه
48 منزل آقای بروجردی ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
49 منزل آقای فخاری ، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
50 منزل آقای اکبری ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
51 منزل آقای خلیل اکبر ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
52 منزل آقای ایمانیه ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
53 منزل آقای معظمی ، خیابان توحید میانی کشویی 1 دستگاه
54 منزل آقای دکتر شهشهان ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
55 منزل آقای صمدی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
56 منزل آقای مهرابی ، خیابان مهرداد شرقی لولایی 1 دستگاه
57 منزل آقای رضوی ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
58 منزل آقای دکتر خیرخواهی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
59 منزل آقای خدایی ، تیران لولایی 1 دستگاه
60 منزل مهندس نیکنام ، ناژوان لولایی 1 دستگاه
61 منزل آقای عباسی ، خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
62 منزل آقای نیلی زاده ، خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
63 منزل آقای دکتر جواهری ، خیابان شریعتی تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
64 منزل آقای موحد ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
65 منزل آقای کریم زاده، خیابان نیرو کشویی 1 دستگاه
66 منزل آقای سیلانی  ، بلوار سعدی لولایی 1 دستگاه
67 منزل آقای موجودی ، خیابان مسجد سید کشویی 1 دستگاه
68 منزل آقای کارگر ، خیابان محتشم کاشانی کشویی 1 دستگاه
69 منزل آقای نیلی ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
70 منزل آقای پروانیان ، خیابان کاخ سعادت آباد غربی لولایی 1 دستگاه
71 منزل آقای کاوه ، روشن دشت کشویی یکطرفه 1 دستگاه
72 منزل آقای گلچین ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
73 منزل آقای عیوقی ، خیابان دشتستان شمالی لولایی 1 دستگاه
74 منزل مهندس سهرابی ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
75 منزل آقای نواب ، خیابان شمس آبادی کرکره ای 1 دستگاه
76 منزل آقای گلشیرازی ، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
77 منزل آقای ماهرالنقش ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
78 منزل آقای افضلی ، خیابان علامه امینی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
79 منزل آقای شیرازی ، شهرک امیرحمزه لولایی 1 دستگاه
80 منزل آقای حسن زاده ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
81 منزل آقای باقری ، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
82 منزل آقای پهلوان نژاد ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
83 منزل آقای صمدی ، آبشار اول کشویی 1 دستگاه
84 منزل آقای مروجی ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
85 منزل آقای واثق نیا ، خیابان آیت الله طیب لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
86 منزل آقای مهندس فدایی، شهرک کوثر ریلی 1 دستگاه
87 منزل آقای مهندس سلجوقیان ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
88 منزل آقای مسائلی ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
89 منزل آقای نم نبات ، خیابان مدرس لولایی 1 دستگاه
90 منزل آقای صفدرزاده ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
91 منزل آقای خراسانی ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
92 منزل آقای مهندس عاصمی ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
93 منزل آقای مرتضوی ، خیابان گلزار کشویی 1 دستگاه
94 منزل آقای شانه ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
95 منزل آقای سهیلی ، خیابان اردیبهشت جنوبی لولایی 1 دستگاه
96 منزل آقای سیلانی ، چهارباغ پایین لولایی 1 دستگاه
97 منزل اقای اقطار ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
98 منزل آقای نکویی ، خیابان علامه امینی کشویی 1 دستگاه
99 منزل آقای جعفری ، خیابان جابرانصاری لولایی 1 دستگاه
100 منزل آقای زریبافان ، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
101 منزل آقای صفوی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
102 منزل آقای شعرباف ، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
103 منزل آقای رستمیان ، خیابان شهدای خواجو لولایی 1 دستگاه
104 منزل آقای مهندس حسین زاده، خیابان وحید لولایی 1 دستگاه
105 منزل آقای مهندس آزرم جو ، خیابان هشت بهشت شرقی کشویی 1 دستگاه
106 منزل آقای مظاهری ، چهارباغ خواجو کرکره ای 3 دستگاه
107 منزل مهندس بهرامی ، هفت دست شرقی لولایی 1 دستگاه
108 منزل آقای مهندس بهرامی ، خیابان هشت بهشت تلسکوپی 1 دستگاه
109 منزل آقای دکتر ریسمانچیان ، خیابان احمد آباد لولایی 1 دستگاه
110 منزل آقای امیدرحمت ، بوستان سعدی لولایی 1 دستگاه
111 منزل آقای جمشیدیان ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
112 منزل آقای کیوانی ، خیابان شریعتی کشویی دوطرفه 2 دستگاه
113 منزل آقای قوه عود ، خیابان کاخ سعادت آباد غربی کشویی و لولایی 2 دستگاه
114 منزل آقای دکتر خادمی ، خیابان کمال اسماعیل کشویی دولنگه 2 دستگاه
115 منزل آقای سروری ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
116 منزل آقای دکتر فشارکی ، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
117 منزل آقای گلستانیان ، خیابان هزار جریب کشویی 1 دستگاه
118 منزل آقای سهرابی پور ، ملک شهر کرکره ای 1 دستگاه
119 منزل آقای شیرانی ، نظر غربی کشویی 1 دستگاه
120 منزل آقای امرالله زمانی ، علویجه کشویی 1 دستگاه
121 منزل آقای حسن زمانی ، علویجه لولایی 1 دستگاه
122 منزل آقای حسین زمانی ، علویجه لولایی 1 دستگاه
123 منزل آقای نباتی ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
124 منزل آقای روحانی ، خیابان رباط سوم کشویی 1 دستگاه
125 منزل آقای نقدی ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
126 منزل آقای زاهدی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
127 منزل آقای مسائلی ، چهارباغ خواجو کرکره ای 1 دستگاه
128 منزل آقای رییسی ، خیابان شیخ بهایی لولایی 1 دستگاه
129 منزل آقای آیتی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
130 منزل آقای توکلی ، شهرکرد ، خیابان معلم کرکره ای 1 دستگاه
131 منزل آقای زارعان ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
132 منزل آقای دکتر بزرگزاد ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
133 منزل آقای موسوی زاده ، خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
134 منزل آقای هنرمند ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
135 منزل آقای نواب ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
136 منزل آقای مهندس خطیبی ، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
137 منزل آقای اصفهانی زاده ، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
138 منزل آقای خانی پور ، بهارستان لولایی 1 دستگاه
139 منزل آقای دهقان ، خیابان میرزاطاهر لولایی 1 دستگاه
140 منزل آقای باباخانی ، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
141 منزل آقای دکتر حقیقی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
142 منزل آقای فروغی ، خوانسار ، روستای ویست کرکره ای 1 دستگاه
143 منزل آقای موسوی ، خیابان آذر لولایی 1 لنگه 1 دستگاه
144 منزل آقای علیخانی ، خیابان کاوه کرکره ای 1 دستگاه
145 منزل آقای مهندس محتشمی ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
146 منزل آقای طیبی نیا  ، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
147 منزل آقای طیبی نیا ، جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
148 منزل آقای خان آرا ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
149 منزل آقای مهندس محقق ، خیابان شریف واقفی تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
150 منزل آقای مجیدی ، خیابان مهرآباد لولایی 2 دستگاه
151 منزل آقای ریاحی ، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
152 منزل آقای کاویانی ، خیابان طالقانی کشویی 1 دستگاه
153 منزل آقای صفاری ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
154 منزل آقای باقری ، شهرک بهارستان لولایی 1 دستگاه
155 منزل آقای دکتر خسروی ، کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
156 منزل آقای واعظی ، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
157 منزل آقای فروزان ، نجف آباد لولایی 1 دستگاه
158 منزل آقای داوری ، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
159 منزل آقای حکیمی ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
160 منزل آقای فنایی ، نجف آباد لولایی 1 دستگاه
161 منزل آقای خداپرست ، خیابان فیض لولایی 1 دستگاه
162 منزل آقای مهندس حیدری ، خیابان آیت الله اصفهانی لولایی 1 دستگاه
163 منزل آقای لباف ، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
164 منزل آقای باقری ، خیابان ارتش لولایی 1 دستگاه
165 منزل آقای طاهری ، ویلا شهر لولایی 1 دستگاه
166 منزل آقای کاموسیان ، خیابان رباط اول لولایی 1 دستگاه
167 منزل آقای ولایی ، خیابان خیام لولایی 1 دستگاه
168 منزل آقای مهندس مصیب ، شهرک امیرحمزه کشویی 1 دستگاه
169 منزل آقای حاجیان ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
170 منزل آقای رمضان زاده ، خیابان فلسطین کرکره ای 1 دستگاه
171 منزل آقای جودی ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
172 منزل آقای فرید ، خیابان شیخ بهایی لولاایی 1 دستگاه
173 منزل آقای مهندس خانی ، خیابان آل خجند کشویی 1 دستگاه
174 منزل آقای اصفهانی ،خیابان همدانیان لولایی 1 دستگاه
175 منزل آقای جعفرپور ، خیابان محتشم کاشانی لولایی 1 دستگاه
176 منزل آقای دکتر شریفی ، خیابان آیت الله ارباب کشویی 1 دستگاه
177 منزل آقای مقاره عابد ، پل مارنان لولایی 1 دستگاه
178 منزل آقای طوسی زاده ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
179 منزل آقای مهرشاد ، خیابان شیخ صدوق لولایی 1 دستگاه
180 منزل آقای قزوینی ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
181 منزل آقای مهدوی - خیابان کاوه کشویی 1دستگاه
182 منزل آقای مهندس مغزیان ، چهارباغ خواجو کشویی سه لنگه 1 دستگاه
183 منزل آقای محمد کرمانی ،چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
184 منزل آقای زرمهر ،مسجد لنبان لولایی 1 دستگاه
185 منزل آقای مهندس مهرآرام ، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
186 منزل آقای صفوی ،چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
187 منزل آقای مهندس شهریاری ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
188 منزل آقای لاله پا ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
189 منزل آقای انگشتریان ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
190 منزل آقای شرکت ،خیابان شیخ صدوق جنوبی لولایی  1 دستگاه
191 منزل آقای مهندس طاهرفر، خیابان مشتاق اول لولایی کشویی 1 دسنگاه
192 منزل آقای دکتر قناعی ، پارک آیینه خانه لولایی کشویی 1 دستگاه
193 منزل آقای شفیعی ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
194 منزل آقای مهندس آزادگان ،خیابان مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
195 منزل آقای نوروزی ، خیابان عافیت لولایی 1 دستگاه
196 منزل آقای شاهزیدی ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
197 منزل آقای دکتر آینی زاده ،خیابان میر کشویی 1 دستگاه
198 منزل آقای مهندس شعرباف ،خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
199 منزل آقای صفوی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
200 منزل آقای دکتر اکرامیان ، نجف آباد تلسکوپی دو لنگه 1 دستگاه
201 منزل آقای فرودستان ، خیابان توحید  لولایی کشویی 1 دستگاه
202 منزل آقای مهندس طلاکش ، خیابان دکنر بهشتی لولایی 1 دستگاه
203 منزل آقای طلاکش ، خیابان مطهری لولایی کشویی 2 دستگاه
204 منزل آقای مهندس شاهنگی ، سپاهان شهر کشویی 1 دستگاه
205 ساختمان مهندس شیخ بهایی ،خیابان فردوسی کرکره پارکینگ 2 دستگاه
206 منزل آقای مهندس رفیعیان ،خیابان آذر کرکره پارکینگی 1 دستگاه
207 منزل آقای سهیلی ، خیابان اردیبهشت جنوبی لولایی 1 دستگاه
208 منزل آقای فروزان ،نجف آباد خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
209 منزل آقای نیلی ،خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
210 منزل آقای موحدیان ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل