نصب درب های پارکینگی در اصفهان

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ساختمان آقای مهندس طلاکش، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مرتجی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس خراسانی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای ابوتراب، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای حسینی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای قفال، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای دکتر نصر، خیابان آذر کشویی 2 دستگاه
ساختمان آقای مهندس باجغلی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس بدیعی، مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
10  ساختمان آقای امید رحمت، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
11  ساختمان آقای مهندس جهانگیری، خیابان آذر لولای 1 دستگاه
12  ساختمان آقای هادی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
13  ساختمان آقای خمسه عشر، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
14  ساختمان آقای خمسه عشر، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
15  ساختمان آقای قرنی، بیشه حبیب لولایی و کشویی 3 دستگاه
16  ساختمان آقای تابعی، شاهین شهر تلسکوپی دوطرف بازشو 3 دستگاه
17  ساختمان آقای مهندس احمدی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
18  ساختمان آقای مقصودی، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
19  ساختمان آقای شمس، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
20  ساختمان آقای منیرزاده،  خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
21 ساختمان آقای جاموسی، خیابان رباط کشویی 1 دستگاه
22  ساختمان مهندس خلیلی، خیابان رسالت جنوبی لولای 1 دستگاه
23  ساختمان آقای مهندس بکتاش، خیابان مرداویج کشویی دو لنگه 1 دستگاه
24  ساختمان آقای حسینی، خیابان منوچهری لولایی 1 دستگاه
25 ساختمان آقای مهندس دانش پژوه، خیابان میرداماد لولایی 1 دستگاه
26  ساختمان آقای عسگرزاده، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
27  ساختمان آقای باشی، بهارستان کرکره ای 2 دستگاه
28  ساختمان آقای مهندس خیرخواه، خیابان مطهری کرکره ای 1 دستگاه
29 ساختمان آقای پناهنده، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
30  ساختمان آقای داوودی، خیابان اردیبهشت کرکره ای 1 دستگاه
31  ساختمان آقای رضوی، خیابان ولی عصر کشویی 1 دستگاه
32 ساختمان آقای ناظمی، خیابان پروین کرکره ای 1 دستگاه
33 ساختمان آقای آبدار، خیابان هزار جریب کشویی 1 دستگاه
34  ساختمان آقای مهندس صالحی، ابتدای مهرآباد کشویی 1 دستگاه
35  ساختمان آقای حاج حسینی، خیابان دکتر بهشتی کشویی تلسکوپی 2 دستگاه
36  ساختمان مهندس محقق، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
37  ساختمان آقای ناظمی، خیابان شیخ طوسی کرکره ای 1 دستگاه
38  ساختمان آقای مهندس افضل، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
39 ساختمان آقای مهندس سلجوقیان، چهارراه توحید کرکره ای 2 دستگاه
40 ساختمان آقای مهندس بیدرام، بلوار آیینه خانه لولایی 1 دستگاه
41 ساختمان آقای مهندس قرنی، خیابان شیخ صدوق جنوبی لولایی 1 دستگاه
42  ساختمان آقای شریعتی، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
43  ساختمان آقای تنورساز، اتوبان صیادشیرازی کشویی 1 دستگاه
44  ساختمان مهندس قدسیه، خیابان آل خجند کرکره ای 1 دستگاه
45  ساختمان آقای دکتر مالکی، خیابان نظر لولایی 1 دستگاه
46  ساختمان آقای آرمان پور، خیابان آل خجند کشویی 1 دستگاه
47  ساختمان آقای مهندس خاتمی، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
48 ساختمان آقای مهندس جانفزا، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
49  ساختمان 89 ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
50  ساختمان آقای حسینی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
51  ساختمان آقای سید قلعه، خیابان خرم کرکره ای 1 دستگاه
52  ساختمان آقای صفاکار، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
53  ساختمان آقای مهندس موحد، خیابان جابر انصاری لولایی 2 دستگاه
54 ساختمان آقای حسن موحدیان، خیابان رباط لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
55  ساختمان آقای مهندس سجادیه، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
56  ساختمان آقای فرقانی، خیابان میرزا طاهر لولایی 1 دستگاه
57  ساختمان آقای مهندس کیانی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
58  ساختمان آقای عاطفی نیا، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
59 ساختمان آقای ممتاز، خیابان فارابی شمالی کشویی 1 دستگاه
60  ساختمان آقای ادهم، خیابان منوچهری کشویی 2 دستگاه
61 ساختمان آقای مهدی ادهم، خیابان منوچهری لولایی 1 دستگاه
62  ساختمان آقای سجادیه، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
63  ساختمان آقای آدینه، خیابان استقلال جنوبی تلسکوپی 4 لنگه 2 دستگاه
64  ساختمان آقای مهندس جانفزا، خیابان مهراباد لولایی 1 دستگاه
65  ساختمان آقای صانعی، فلکه بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
66  ساختمان آقای خلیلیان، باغ زیار لولایی 1 دستگاه
67 ساختمان آقای محسنی، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
68 ساختمان آقای مهندس بکتاش، خیابان آبشار سوم لولایی 1 دستگاه
69  ساختمان آقای مهندس هاشمی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
70  ساختمان آقای بارانی، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
71  ساختمان آقای مهندس مشرف، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
72  ساختمان آقای سرندی، خانه اصفهان تلسکوپی 1 طرفه 1 دستگاه
73  ساختمان آقای مهندس صادقی، خیابان گلزار کشویی 1 دستگاه
74  ساختمان آقای صمدی، ملاصدرا لولایی 3 دستگاه
75  ساختمان آقای مهندس عصاچی، محتشم کاشانی کرکره ای 1 دستگاه
76 ساختمان آقای مهندس ایروانی، سپاهان شهر کشویی 2 دستگاه
77  ساختمان آقای خلیلیان، سروش کرکره ای 2 دستگاه
78 ساختمان آقای مهندس مقضی، مهرآباد لولایی 1 دستگاه
79  ساختمان آقای یقینی، شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
80  ساختمان آقای مهندس اوستا، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
81  ساختمان آقای وحید، ناژوان کرکره ای 3 دستگاه
82  ساختمان آقای  مهندس بیگی، هشت بهشت غربی کرکره ای 1 دستگاه
83  ساختمان آقای مهندس نیک فر، میرزاطاهر لولایی 1 دستگاه
84  ساختمان آقای مهندس بوب، سیتی سنتر کرکره ای 1 دستگاه
85  ساختمان آقای مهندس ترابی، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
86  ساختمان آقای هرندی، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
87  ساختمان آقای فهیم پور، خیابان همدانیان لولایی 1 دستگاه
88  ساختمان آقای فهیم پور، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
89  ساختمان آقای سعید برهانی، پل بزرگمهر لولایی 2 دستگاه
90  ساختمان آقای کیانی، خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
91  ساختمان آقای مقضی، خیابان آبشارسوم لولایی 1 دستگاه
92  ساختمان آقای رنجبر، کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
93 ساختمان آقای بهشتی پور، خیابان آل محمد لولایی 1 دستگاه
94  ساختمان آقای افسری پور، فلکه احمد آباد لولایی 1 دستگاه
95  ساختمان آقای سلامت ، اتوبان چمران لولایی 1 دستگاه
96  ساختمان آقای قریشی، باغ بهادران لولایی 1 دستگاه
97  ساختمان آقای کربلاییان، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
98  ساختمان آقای فروزنده ،شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
99  ساختمان آقای مهدی زاده، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
100  ساختمان آقای حجازی، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
101  ساختمان آقای کیانی، خیابان خرم لولایی 1 دستگاه
102 ساختمان آقای روفیگران، جاده شیراز کرکره ای 1 دستگاه
103 ساختمان آقای موحد، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
104  ساختمان آقای بیغمیان، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
105 ساختمان آقای نساج، خیابان کهندژ کرکره ای 1 دستگاه
106  ساختمان آقای مهدی زاده، خیابان بزرگمهر زیرسقفی 2 دستگاه
107  ساختمان آقای عبدالله زاده، سه راه حکیم نظامی کرکره ای 3 دستگاه
108 ساختمان آقای رفیعی، زرین شهر کرکره ای 2 دستگاه
109 ساختمان آقای عادل مرام، خیابان گلزار کرکره ای 2 دستگاه
110  ساختمان آقای گلناری، خیابان ابن سینا لولایی 1 دستگاه
111  ساختمان آقای مسایلی پور، خیابان ملک شهر لولایی 1 دستگاه
112  ساختمان آقای بت شکن، پل فلزی کرکره ای 1 دستگاه
113  ساختمان آقای سلجوقی، خیابان مسجد سید کرکره ای 1 دستگاه
114  ساختمان آقای قائدیها، خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
115  ساختمان آقای عسگرزاده، خیابان برازنده لولایی 1 دستگاه
116  ساختمان آقای رسول کیانی، خیابان شریف واقفی لولایی 3 دستگاه
117 ساختمان آقای مختاری، سه راه حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
118  ساختمان آقای قلعه، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
119  ساختمان آقای پیران، سه راه حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
120  ساختمان آقای مهندس جامی، شهرک صنعتی جی لولایی 1 دستگاه
121  ساخنتمان آقای تنورساز، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
122  ساختمان آقای سلیمانی، خیابان کاوه کرکره ای 3 دستگاه
123 ساختمان دکتر مقاره عابد، خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
124  ساختمان خانم صبوحی، خیابان جی کرکره ای 1 دستگاه
125  ساختمان آقای مهندس شفیعی، خیابان مرداویج ریلی 1 دستگاه
126  ساختمان آقای عبدالهی، خیابان فروغی کرکره ای 1 دستگاه
127  ساختمان آقای مختاری، حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
128  ساختمان آقای آزمون، فلکه فلسطین کرکره ای 1 دستگاه
129  ساختمان آقای راست قلم، باغ دریاچه لولایی 3 دستگاه
130  ساختمان آقای مستاجران، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
131  ساختمان آقای ایرانپور، فارابی جنوبی لولایی 1 دستگاه
132 ساختمان آقای حیدرزاده، بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
133  ساختمان آقای حاج حسینی، چهارراه وفایی کشویی 1 دستگاه
134 ساختمان آقای ایرانپور، مصلی لولایی 1 دستگاه
135 ساختمان آقای نقشینه، چهارراه آذر کرکره ای 1 دستگاه
136 ساختمان آقای آرمانپور، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
137  ساختمان آقای جیحانی، چهارباغ خواجو لولایی و کشویی 2 دستگاه
138  ساختمان آقای موسوی، عسگریه لولایی 1 دستگاه
139  ساختمان آقای خیام نکویی، پنج رمضان لولایی 1 دستگاه
140  ساختمان آقای نعیم، شیخ بهایی لولایی 1 دستگاه
141  ساختمان آقای مهندس نیک فر، خ میرزاطاهر کرکره ای 2 دستگاه
142  ساختمان آقای تنورساز، خیابان جی کرکره ای و لولایی 3 دستگاه
143  ساختمان آقای شریعت، شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
144  ساختمان آقای محرابی، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
145  ساختمان آقای هادی، آبشار دوم کرکره ای 2 دستگاه
146 ساختمان آقای ناظمی، استقلال جنوبی لولایی 1 دستگاه
147  ساختمان دکتر خسروی، کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
148  ساختمان آقای آرمانپور، عسگریه لولایی 1 دستگاه
149 ساختمان آقای مهندس شفیع اف، خ نشاط کشویی 1 دستگاه
150 ساختمان نرگس، خ بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
151  ساختمان آقای زادافشار، خ فردوسی لولایی 1 دستگاه
152 ساختمان آقای یساری، کاوه کشویی 1 دستگاه
153  ساختمان آقای صفایی، خ مطهری کشویی 1 دستگاه
154  ساختمان حاج آقا معمار، خ طیب لولایی 1 دستگاه
155 ساختمان آقای عمو سلطانی، خمینی شهر کرکره ای 3 دستگاه
156 ساختمان آقای توکل، خ علامه امینی لولایی 1 دستگاه
157  ساختمان آقای مهندس سلیمانی، مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
158 ساختمان آقای رحیمی، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
159 ساختمان آقای مهندس گلشنی، آتشگاه کرکره ای 3 دستگاه
160  ساختمان آقای برمکی نژاد، رکن الدوله کشویی 1 دستگاه
161  ساختمان آقای پور عابدینی، خ فردوسی کشویی 1 دستگاه
162  ساختمان آقای اخوان، خ فردوسی کشویی 1 دستگاه
163  ساختمان آقای شیرانی، آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
164  ساختمان آقای رجبی، خیابان  رباط دوم کشویی 1 دستگاه
165  ساختمان آقای مهندس صالحی، خیابان جی لولایی 3 دستگاه
166  ساختمان آقای صانعی، خیابان حمزه لولایی 1 دستگاه
167  ساختمان آقای  مهندس مرتضوی، آپادانادوم لولایی 1 دستگاه
168  ساختمان آقای  مهندس بهارلویی، بوستان سعدی لولایی 2 دستگاه
169  ساختمان آقای مهندس امید بخش، مشتاق سوم لولایی 1 دستگاه
170 ساختمان آقای داوری، دولت آباد تلسکوپی 1 دستگاه
171  ساختمان آقای مهندس حاج حیدری، خ باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
172  ساختمان آقای زاهدی، بزرگمهر تلسکوپی 1 دستگاه
173  ساختمان آقای مقضی، بلوار ملت کرکره ای 2 دستگاه
174  ساختمان آقای مهندس لطفی زاده، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
175  ساختمان آقای دانش مطلق، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
176  ساختمان آقای  مهندس شفیع اف، خیابان  شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
177  ساختمان آقای لطفی زاده، خیابان نظرغربی کرکره ای 1 دستگاه
178  ساختمان آقای مهندس روح الامین، خیابان  جی لولایی 1 دستگاه
179  ساختمان آقای  مهندس موحد، فلکه فیض لولایی 1 دستگاه
180  ساختمان آقای مصلحی، خ آتشگاه لولایی 1 دستگاه
181  ساختمان آقای مهندس صالحی، خواجو تلسکوپی 2 دستگاه
182 ساختمان آقای مهندس آژینه، خیابان ارتش کرکره ای 1 دستگاه
183  ساختمان آقای  مهندس آقابابایی، خ جابر انصاری لولایی و کشویی 3 دستگاه
184  ساختمان آقای شکر بیک، آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه 
185  ساختمان خانم حاجیان، خیابان صائب  لولایی 1 دستگاه 
186  ساختمان مهندس رنجبر، خیابان باهنر  کرکره ای 1 دستگاه 
187  ساختمان آقای هاشمی، خانه اصفهان  لولایی 1 دستگاه 
188 ساختمان آقای عبدالهی، میدان شهدا  لولایی 1 دستگاه 
189 ساختمان آقای مهندس میثم موحدیان، شیخ بهایی  ریلی 1 دستگاه 
190 ساختمان آقای انصاری، خیابان شهدای خواجو  کرکره ای 1 دستگاه 
191 ساختمان آقای نصر، اردیبهشت شمالی  کرکره ای 1 دستگاه 
192  ساختمان آقای مهندس آبدار، خیابان جی  ریلی 1 دستگاه 
193  ساختمان اقای مهندس تلگینی، آپادانا اول  لولایی 1 دستگاه 
194 ساختمان آقای یار علی، خیابان جی  کرکره ای 1 دستگاه 
195 ساختمان آقای مهندس سخایی، چهارباغ بالا  کرکره ای 1 دستگاه 
196 ساختمان آقای مهندس خادمیان، خانه اصفهان  ریلی 2 دستگاه 
197  ساختمان آقای مهندس کشانی، خ هشت بهشت غربی  کشویی 1 دستگاه 
198 ساختمان آقای مهندس شانه، چهارراه نقاشی لولائی 1 دستگاه
199  ساختمان آقای حسینی، خیابان شیخ صدوقی شمالی  لولایی 1 دستگاه 
200 ساختمان اقای بت شکن ( آقای آبدار )، بلوار ملت لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
201 ساختمان آقای مقضی، خیابان احمدآباد کرکره ای 1 دستگاه
202 ساختمان آقای قدیری، خیابان میر لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
203 ساختمان آقای محمودیان، خیابان مولوی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
204 ساختمان آقای خراسانی، خیابان فردوسی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
205 ساختمان آقای سلطانی، خیابان نظر لولایی 2 لنگه  2 دستگاه
206 ساختمان آقای بیغمیان، خیابان منوچهری لولایی تک لنگه 1 دستگاه
207 ساختمان آقای ترکی، خیابان ارتش کرکره ای 1 دستگاه
208 ساختمان آقای دکتر موحدیان، خیابان نشاط ریلی تک لنگه 1 دستگاه
209 ساختمان آقای شریفی، خیابان گلزار کرکره ای 1 دستگاه
210 ساختمان آقای مقضی، خیابان احمدآباد لولایی  1 دستگاه
211 ساختمان آقای صالحی، کنارگذر اتوبان صیادشیرازی لولایی 2 لنگه و 3 لنگه 3 دستگاه
212 ساختمان آقای معماریان، خیابان سید ابوالحسن اصفهانی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
213 ساختمان آقای رنجبر، خیابان آذر  لولایی   1 دستگاه 
214  ساختمان آقای نورخواجوئی، خیابان هشت بهشت شرقی، جنب داروخانه نگین  لولائی   1 دستگاه  
215  ساختمان آقای یقینی، خیابان آذر  لولائی    1 دستگاه 
216 ساختمان آقای مقضی، خیابان بزرگمهر   لولائی    1 دستگاه 
217  ساختمان آقای مهندس حسینی، خیابان بزرگمهر   لولائی  1 دستگاه  
218  ساختمان آقای محمدی، خیابان پروین  لولائی    2 دستگاه 
219  ساختمان آقای قرخانی، خیابان سیمین  لولائی    2 دستگاه 
220  ساختمان آقای پوررضا،  سپاهان شهر   لولائی  1 دستگاه  

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید