نصب درب پارکینگ در اصفهان - ساختمان ها  

  
ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ساختمان آقای مهدی زاده ، خیابان حمزه اصفهانی کشویی 1 دستگاه
2 ساختمان آقای آریافر ، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 1 دستگاه
3 ساختمان آقای مهندس شبانیان ، خیابان فرایبورگ کشویی 1 دستگاه
4 ساختمان آقای مهندس صفاری ، خیابان سپهسالار لولایی 1 دستگاه
5 ساختمان آقای مهندس طاووسیان ، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
6 ساختمان آقای مهندس حمیدی ، خیابان آل محمد لولایی 1 دستگاه
7 ساختمان آقای فیضیان ، خیابان احمدآباد لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
8 ساختمان آقای ذوفن ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
9 ساختمان آقای صالحی ، خیابان علامه امینی کرکره ای 1 دستگاه
10  ساختمان آقای عاطفی نیا ، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
11  ساختمان آقای حاج حسینی ، چهارراه وفایی لولایی 1 دستگاه
12 ساختمان آقای مومنی ، پل شیری لولایی 1 دستگاه
13  ساختمان آقای طاهریان ، خیابان سجاد لولایی 1 دستگاه
14  ساختمان آقای جمالی فر ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
15 ساختمان آقای مهندس گشنیزجانی ، خیابان هزارجریب کشویی 1 دستگاه
16  ساختمان آقای نادراصلی ، خیابان عبدالرزاق کرکره ای 1 دستگاه
17  ساختمان آقای مهندس قرنی ، خیابان شیخ صدوق لولایی 1 دستگاه
18  ساختمان آقای دهقان ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
19  ساختمان آقای بکتاش ، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
20  ساختمان آقای سیچانی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
21  ساختمان آقای همامی ، خیابان دقیقی لولایی 1 دستگاه
22  ساختمان آقای مقیمی ، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
23 ساختمان آقای مهندس شریعتی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
24  ساختمان آقای رمضانی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
25  ساختمان آقای یاوری ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
26  ساختمان آقای مرتضوی ، خیابان دقیقی کشویی 1 دستگاه
27  ساختمان آقای معمارباشی ، خیابان خاقانی کرکره ای 1 دستگاه
28  ساختمان آقای نوری زاده ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
29  ساختمان آقای مسائلی پور ، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
30  ساختمان آقای خمسه ، خیابان مدرس کرکره ای 1 دستگاه
31  ساختمان آقای نظری ، شاهین شهر کرکره ای 1 دستگاه
32  ساختمان مهندس شریعت ،تیران لولایی 1 دستگاه
33  ساختمان آقای فروزان ، نجف آباد لولایی 1 دستگاه
34  ساختمان آقای عباسی ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
35  ساختمان آقای یدی ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
36  ساختمان آقای آرمانپور ، خیابان ملک شمالی لولایی 1 دستگاه
37  ساختمان آقای خدادادی،شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
38  ساختمان مهندس خوروش ، خ عباس آباد لولایی 1 دستگاه
39  ساختمان آقای جعفری ،بلوار آتشگاه لولایی 1 دستگاه
40  ساختمان آقای بنکدار ، چهارباغ بالا لولایی تک لنگه 1 دستگاه
41  ساختمان آقای شاه ناصر ، محله نو خواجو لولایی 1 دستگاه
42  ساختمان مهندس عصاچی ، خیابان محتشم کاشانی کرکره ای 1 دستگاه
43  ساختمان آقای مهندس حسین زاده ، خیابان رباط سوم کشویی 1 دستگاه
44 ساختمان آقای موسوی ، خیابان رباط سوم کشویی و لولایی 2 دستگاه
45  ساختمان آقای مهندس نصر ، خیابان شهید موحدیان کرکره ای 1 دستگاه
46  ساختمان آقای مهندس دزفولی ، خیابان دشتستان لولایی 1 دستگاه
47  ساختمان آقای نیری ، خیابان احمدآباد لولایی خرچنگی 1 دستگاه
48  ساختمان آقای ترابی ، سه راه ملک شهر لولایی 1 دستگاه
49  ساختمان آقای مهندس بهزادان ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
50  ساختمان آقای غفاری ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
51  ساختمان آقای نادر اصلی ، خیابان کاخ سعادت آباد غربی لولایی 1 دستگاه
52  ساختمان آقای خشتی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
53  ساختمان آقای روحانی ، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
54  ساختمان آقای قربانی ، شهرک امیریه کشویی 1 دستگاه
55  ساختمان آقای رجبی ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
56  ساختمان آقای مهندس موحد ، نظر غربی کشویی 1 دستگاه
57  ساختمان آقای اشجع ، چهارراه آل خجند لولایی 1 دستگاه
58  ساختمان آقای آرمانپور ، خیابان عسکریه لولایی 1 دستگاه
59  ساختمان آقای میرمحمدصادقی ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
60 ساختمان آقای عباسی ، خیابان رباط دوم لولایی 1 دستگاه
61  ساختمان آقای برنجیان ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
62  ساختمان آقای مهندس برادران ، خانه اصفهان کشویی 1 دستگاه
63  ساختمان آقای سلطانی ، سی سه پل لولایی 1 دستگاه
64 ساختمان آقای ناظمی ، خیابان استقلال جنوبی لولایی 1 دستگاه
65  ساختمان آقای عابدی ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
66  ساختمان آقای عشوریان ، ناژوان کشویی 1 دستگاه
67  ساختمان آقای رحیمی ، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
68  ساختمان آقای پورعابدینی ، خیابان فردوسی کشویی 1 دستگاه
69  ساختمان آقای اخوان ، خیابان فردوسی کشویی 1 دستگاه
70  ساختمان آقای شرف زاده ، خیابان کهندژ لولایی 1 دستگاه
71  ساختمان دکتر ربیعی ، آبشار اول لولایی 1 دستگاه
72  ساختمان آقای نوایی ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
73  ساختمان آقای زین الدین ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
74  ساختمان آقای مهندس هندی ، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
75  ساختمان آقای حسینی ، مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
76  ساختمان آقای شرف زاده ، مشتاق اول کشویی 3 دستگاه
77  ساختمان آقای کیانی ، خیابان ابوذر لولایی 1 دستگاه
78 ساختمان آقای تحصیری ، آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
79  ساختمان آقای صالح پور ، خیابان عباس آباد کشویی 1 دستگاه
80  ساختمان |آقای زارع نریمانی ، خیابان فردوسی کرکره ای 3 دستگاه
81  ساختمان آقای مهندس مینایی ، خیابان کاوه لولایی و کرکره ای 3 دستگاه
82  ساختمان آقای مهندس طلاکش ، خیابان خاقانی لولایی و کشویی 3 دستگاه
83 ساختمان آقای افشاری ، چهارباغ بالا لولایی و کرکره ای 2 دستگاه
84 ساختمان آقای کسرایی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
85 ساختمان مهندس شبانیان ، خیابان فرایبورگ کرکره ای 1 دستگاه
86  ساختمان آقای خمسه عشر ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
87  ساختمان آقای پرورش ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
88  ساختمان مهندس شالیان ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
89  ساختمان آقای واعظ ، خیابان مسجدسید لولایی 1 دستگاه
90  ساختمان آقای انواری ، پل شیری لولایی 1 دستگاه
91  ساختمان مهندس باجغلی ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
92 ساختمان آقای ابراهیمی ، خیابان امام خمینی کرکره ای 1 دستگاه
93  ساختمان آقای امیرخانی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
94  ساختمان آقای منوچهری ، خیابان سجاد لولایی 1 دستگاه
95  ساختمان آقای رفیعی ، خیابان شیخ صدوق جنوبی لولایی 2 دستگاه
96  ساختمان آقای مهندس نیلفروشان ، شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
97 ساختمان آقای تدین ، پل شیری لولایی 1 دستگاه
98 ساختمان آقای حسینی ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
99  ساختمان آقای شاکری ، مشتاق دوم کشویی 2 لنگه 1 دستگاه
100  ساختمان آقای دکتر رسولی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
101  ساختمان آقای مهندس موحد ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
102 ساختمان مهندس خراسانی ، مشتاق دوم لولایی و کرکره ای 1 دستگاه
103 ساختمان آقای کرمانی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
104  ساختمان مهندس بهبهانی ، خیابان 22 بهمن کشویی 1 دستگاه
105 ساختمان آقای هویدا ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
106  ساختمان دکتر هادی زاده ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
107  ساختمان آقای صلاتی ، خیابان مشتاق اول کرکره ای 1 دستگاه
108  ساختمان آ قای مستوفی ، شیخ صدوق جنوبی تلسکوپی 3 لنگه 1 دستگاه
109  ساختمان آقای مرتضوی ، بلوار آیینه خانه لولایی 1 دستگاه
110  ساختمان آقای سلطانی ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
111  ساختمان آقای باقری ، خیابان رزمندگان لولایی 1 دستگاه
112  ساختمان آقای کریمی ، خیابان پروین کشویی 1 دستگاه
113 ساختمان آقای پزنده ، خیابان جی کرکره ای 1 دستگاه
114  ساختمان آقای  دکتر اعتصام ، مشتاق دوم کشویی 1 لنگاه 1 دستگاه
115  ساختمان آقای مهندس شاد بخش ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
116 ساختمان آقای صحافی پور ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
117  ساختمان اقای دکتر احترامی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
118 ساختمان آقای پورسخی ، فلکه فیض لولایی 1 دستگاه
119  ساختمان آقای فراستیان ، شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
120  ساختمان آقای تهرانی ، هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
121 ساختمان آقای شماعی زاده ، شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
122 ساختمان آقای فاضلی ، خیابان جی کرکره ای 1 دستگاه
123  ساختمان آقای تحویلیان ، خیابان نظر غربی لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
124  ساختمان آقای دکتر نیلفروش ، نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
125 ساختمان آقای  مهندس صلصالی ، خیابان کاخ سعادت آباد تلسکوپی 3 لنگه 3 دستگاه
126 ساختمان آقای حاجیان ، خیابان شیخ بهایی کرکره ای 3 دستگاه
127  ساختمان آقای پزنده ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
128  ساختمان آقای پاکنژاد ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
129  ساختمان آقای برجکانی ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
130  ساختمان آقای منصوریان ، چهارباغ خواجو تلسکوپی یک طرفه 1 دستگاه
131  ساختمان آقای صفاتی ، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
132  ساختمان آقای جعفری ( دادخواه) ، خیابان هفتون لولایی 1 دستگاه
133  ساختمان آقای قناد ، خیابان آبشار اول لولایی 2 دستگاه
134  ساختمان آقای مهندس پهلوان، شهرک امام جعفر صادق لولایی 1 دستگاه
135 ساختمان آقای مهندس شفیعی ، خیابان هزارجریب لولایی 1 دستگاه
136  ساختمان آقای دکتر همدانی ، خیابان علامه امینی غربی لولایی 1 دستگاه
137 ساختمان آقای رفیعی ، خیابان شهدای خواجو کشویی 1 دستگاه
138 ساختمان آقای زارعی ، خیابان سروش کشویی 1 دستگاه
139  ساختمان مهندس شمس ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
140  ساختمان آقای اعلایی ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
141  ساختمان آقای دکتر مستوفی زاده ، فارابی شمالی لولایی 1 دستگاه
142  ساختمان آقای قاضی زاده ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
143  ساختمان مهندس میرزاییان ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
144 ساختمان آقای حیدری ، خیابان جی تلسکوپی 3 لنگه دوطرفه 2 دستگاه
145  ساختمان  آقای دکتر حاج حسینی ، خیابان شیخ بهایی کشویی روی هم بازشو 2 دستگاه
146  ساختمان آقای مهندس منوچهری ، خیابان خاقانی کشویی روی هم بازشو 3 دستگاه
147 ساختمان آقای ربانی ، خیابان مشتاق لولایی 1 دستگاه
148 ساختمان آقای عبدلی ، خیابان هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
149  ساختمان مهندس سلجوقیان ، خیابان محتشم کاشانی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
150  ساختمان آقای میثمی ، خیابان نظر غربی کشویی یک لنگه 1 دستگاه  
151 ساختمان آقای شیخ بهایی ، آبشار دوم تلسکوپی 3 لنگه 1 دستگاه
152  ساختمان آقای اسلامی ، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
153 ساختمان آقای ستاری ، خیابان خیام کرکره ای 1 دستگاه
154  ساختمان آقای فلاحتیان ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
155  ساختمان آقای خویش خواه ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
156  ساختمان آقای پورقاسم ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
157 ساختمان مهندس صلاتی ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
158 ساختمان آقای بلورچی ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
159 ساختمان مهندس هانی ، خیابان آزادی کشویی 1 دستگاه
160  ساختمان آقای مصلحی ، خیابان آتشگاه لولایی 2 دستگاه
161  ساختمان آقای نکویی ، خیابان مرداویج پارکینگی عمودرو 1 دستگاه
162  ساختمان آقای سرندی ، خیابان امام خمینی تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
163  ساختمان مهندس مقصودی ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
164  ساختمان آقای معظمی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
165  ساختمان آقای جنتی ، خیابان ابوذر لولایی 1 دستگاه
166  ساختمان مهندس عزتی ، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
167  ساختمان آقای سعادت نیا ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
168 ساختمان آقای سمسارزاده ، سپاهان شهر کشویی یک لنگه 1 دستگاه
169  ساختمان آقای صادقی ، مشتاق دوم لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
170  ساختمان آقای مهندس کشمیری ، چهارباغ بالا لولایی 2 دستگاه
171  ساختمان آقای احمدی ، محله نو خواجو لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
172 ساختمان آقای عبادی ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
173 ساختمان آقای مهندس احمدپور لولایی 1 دستگاه
174  ساختمان آقای مهندس رمضانی ، خیابان مصلی لولایی کشویی 1 دستگاه
175  ساختمان آقای حاجیان فر ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
176  ساختمان آقای مهندس عزیزخانی ، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
177  ساختمان آقای احمد  صبوحی ، خیابان جی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
178 ساختمان آقای رسول صبوحی ، خیابان جی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
179  ساختمان آقای مهندس سلامت ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
180  ساختمان آقای عباسیان ، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
181  ساختمان آقای کاموسیان ، خیابان رباط لولایی 1 دستگاه
182  ساختمان آقای مهندس شرکت ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
183  ساختمان آقای ناظمی ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
184  ساختمان آقای مهندس حاتمیان ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
185  ساختمان آقای آرمان پور ، خیابان دشتستان لولایی 1 دستگاه
186  ساختمان آقای مهندس پناهی ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
187 ساختمان آقای حدادیان ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
188 ساختمان آقای صادقی نیا ، مسجد لنبان لولایی 1 دستگاه
189  ساختمان آقای دادخواه ، خیابان شیخ صدوق لولایی 1 دستگاه
190  ساختمان آقای استکی ، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
191  ساختمان آقای میرمجربان ، خیابان سروش لولایی 1 دستگاه
192  ساختمان آقای سجادیه ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
193  ساختمان آقای مهندس جعفرپیشه ، میدان انقلاب لولایی 2 دستگاه
194  ساختمان آقای مهندس حاتمیان ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
195  ساختمان آقای دکتر شاهزیدی ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
196 ساختمان آقای رشادی ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
197  ساختمان آقای گیاه چین ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
198  ساختمان آقای راست قلم ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
199 ساختمان آقای مهندس جوادزاده ، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
200  ساختمان آقای گیوه چی ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
201 ساختمان آقای اخروی ، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
202 ساختمان آقای اجلویان ، خیابان علامه امینی کرکره ای 1 دستگاه
203 ساختمان آقای همتی ، خیابان مطهری کرکره ای 1 دستگاه
204 ساختمان آقای دلائلی ، روشن دشت کرکره ای 1 دستگاه
205 ساختمان آقای فرزانه (پاساژ فردوس) ، خیابان عبدالرزاق کرکره ای 1 دستگاه
206 ساختمان آقای ابراهیمی ، خیابان بزرگمهر کرکره ای 1 دستگاه
207 ساختمان آقای صدری ، جاده آتشگاه ریلی 1 دستگاه
208 ساختمان آقای مدنی ، خیابان آتش کرکره ای 1 دستگاه
209 ساختمان آقای مختاری ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
210 ساختمان آقای آرازش ، خیابان احمدآباد کرکره ای  2 دستگاه
211 ساختمان آقای حاتمیان ، خیابان فرایبورگ کرکره ای 24 دستگاه
212 ساختمان آقای میرمحمدصادقی ، چهارباغ بالا لولایی و کرکره ای 5 دستگاه
213 ساختمان آقای مهاجر ، خیابان لاله کرکره ای 4 دستگاه
214 ساختمان آقای رجبی ، مشتاق سوم لولایی 1 دستگاه
215 ساختمان آقای هنرمند ، خیابان هفت دست شرقی کرکره ای 1 دستگاه
216 ساختمان آقای کریمی ،خیابان بزرگمهر لولایی 2 دستگاه
217 ساختمان آقای طلاکش ، خیابان مقداد لولایی 2 دستگاه
218 ساختمان آقای نادری ، خیابان صمدیه کرکره ای 1 دستگاه
219 ساختمان آقای هرمزی ، خیابان احمدآباد لولایی 1 دستگاه
220 ساختمان آقای رفیعی ، اتوبان شهید خرازی لولایی 1 دستگاه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل