ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 شرکت نگین آبشار، خیابان مشتاق دوم ، ساختمان هوشمند سپهر لولایی 2 لنگه بلانکو 1 دستگاه
2 بیمارستان عسکریه درب اتوماتیک کرکره 2 دستگاه
3 شرکت شیرین ارم ، شهرک صنعتی تیران درب اتوماتیک کرکره 5 دستگاه
4 شرکت تینا نوین ، استخر باغ غدیر درب اتوماتیک کرکره 1 دستگاه
5 شرکت انتخاب سرویس حامی ، خیابان امام خمینی درب اتوماتیک کرکره 1 دستگاه
 6 نمایشگاه اتومبیل ناطقی ، خیابان جی درب اتوماتیک کرکره رول گیتر 1 دستگاه
7 فروشگاه سامسونگ ، خیابان مطهری درب کرکره اتوماتیک 3 دستگاه
8 فروشگاه کیف غنچه ، خیابان گلزار درب اتوماتیک کرکره 5 دستگاه
9 آقای مهندس امین جواهری ، فلاورجان درب اتوماتیک کرکره 7 دستگاه
10 مجتمع مسکونی کوثر ، خیابان گلزار لولایی 4 لنگه بلانکو 1 دستگاه
11 ساختمان البرز ، خیابان بزرگمهر ریلی دولنگه روی هم بازشو کروز1100 1 دستگاه
12 مجتمع باغ نظر ، محله ناژوان ریلی تک لنگه کروز 1100 1 دستگاه
13 ساختمان مینو ، تعاونی مسکن جهاد کشاورزی ،شهرک شهید کشوری لولایی دولنگه اکسترا 2 دستگاه
14 ساختمان رز 80 ، پل تمدن ریلی تک لنگه کروز1100 1 دستگاه
15 مجتمع لوتوس ، خیابان باغ غدیر ریلی تک لنگه کروز 1100 1 دستگاه
16 مجتمع باران ، خیابان کاشانی ریلی 2 لنگه تلسکوپی بلانکو 1 دستگاه
17 مجتمع بهار ، خیابان شیخ صدوق ریلی تک لنگه بتا 1 دستگاه
18 مجتمع مروارید ، خیابان پروین ریلی سه لنگه تلسکوپی بتا 2 دستگاه
19 شرکت کانه آرا سپاهان ، شهرک صنعتی سگزی ریلی تک لنگه بلانکو مدل زئوس 1 دستگاه
20 ساختمان مهندس شریفی ، خیابان گلزار لولایی دولنگه بلانکو 1 دستگاه
21 ساختمان آقای دکتر لقمانی ، خیابان بهار آزادی لولایی 2 لنگه بی اف تی 1 دستگاه
22 آقای دکتر لقمانی ریلی تلسکوپی سه لنگه بلانکو 2 دستگاه
23 ساختمان مهندس رنجبر ، خیابان آب 250 لولایی 2 لنگه بی اف تی 1 دستگاه
24 آقای دانش پژوه ، شهرک صنعتی محمودآباد لولایی دولنگه بلانکو 2 دستگاه
25 ساختمان آقای رزاقی ، خیابان آیت الله اصفهانی ریلی 3 لنگه دوطرف بازشو کروز1100 1 دستگاه
26 ساختماان آقای رزاقی زیرسقفی زنجیری تک لنگه بتا 2 دستگاه
27 ساختمان آقای رزاقی لولایی دو لنگه بلانکو 1 دستگاه
28 ساختمان آقای آشوری ، خیابان محتشم کاشانی ریلی زیرسقفی تک لنگه بتا 1 دستگاه
29 ساختمان آقای مقضی ، خیابان فروغی ریلی زیرسقفی تک لنگه بتا 1 دستگاه
30 ساختمان آقای مقضی لولایی دولنگه بلانکو 1 دستگاه
31 ساختمن آقای عشوریان ، خیابان فرایبورگ ریلی تلسکوپی 3 لنگه بتا 1 دستگاه
32 ساختمان آقای دکتر جوادی نژاد ، سپاهان شهر ریلی تک لنگه بلانکو مدل زئوس 1 دستگاه
33 آقای دکتر جوادی نژاد درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
34 ساختمان آقای ابدالی ، خیابان مشتاق دوم لولایی دولنگه بلانکو 1 دستگاه
35 ویلای آقای شادکام ، جاده نجف آباد لولایی 4 لنگه بلانکو 1 دستگاه
36 فروشگاه آقای برادران ، خیابان پروین لولایی دو لنگه بلانکو 1 دستگاه
37 آقای مهندس مقضی ، خیابان مطهری درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
38  آقای مهندس مرعشی ، خیابان شیخ صدوق جنوبی درب کرکره اتوماتیک 5 دستگاه
39  آقای گلزاد ، خیابان شاپور جدید درب کرکره اتوماتیک 2 دستگاه
40  آقای کاظمی ، روستای راشنان درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
41  آقای مهندس جلیلی ،خیابان شیخ مفید درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
42  آقای مهندس حیدری ، خ نبوی منش درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
43  آقای مهندس فروتن ، خیابان امیرکبیر درب کرکره اتوماتیک 2 دستگاه
44  آقای مهندس فرهنگ ، روستای شیدان درب کرکره اتوماتیک 2 دستگاه
45  اقای مهندس فرهنک ، خیابان ارغوانیه درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
46  اقای جمدی ، خیابان مدرس درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
47  آقای فاطمی ، خیابان رباط درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
48 ساختمان آقای فاطمی ، خیابان رباط سوم تلسکوپی دو لنگه بی اف تی 1 دستگاه
49  آقای دکتر اخوان ، خیابان فردوسی درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
50  آقای احمدی ، خیابان ولیعصر  درب کرکره اتوماتیک 2 دستگاه
51  آقای مهندس عبدالهی ، اصفهانک درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
52  آقای ذاکر ، خیابان احمدآباد ، مجتمع گلستان درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
53  آقای شاکری ، خیابان آپادانا دوم  درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
54  آقای سادات ، بازار درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
55 آقای بهرامیان ، شهرضا ، روستای هونجان درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
56

آقای مهندس نقش ، بازار حکیم

درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
57  آقای نواب ، خیابان میر درب کرکره اتوماتیک  2 دستگاه
58  آقای رضوانی ، ملک شهر درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
59  اقای روحانی  ، خیابان امیرکبیر درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
60  گارژ اقتصاد ، خیابان شاپور جدید درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
61  آقای شکربیک ، اصفهانک درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
62  آقای دکتر طاهری ، خیابان هزار جریب درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
63  ویلای آقای تحسیری ، روستای یفران درب کرکره اتوماتیک  2 دستگاه
64 ویلای آقای تحسیری درب کرکره اتوماتیک  2 دستگاه
65  آقای زاهدی ، خیابان چهارباغ ریلی تک لنگه بلانکو 1 دستگاه
66  آقای زارع ، خانه اصفهان درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
67  آقای قنبری ، خیابان احمدآباد درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
68  باغ آقای شادکام ، جاده نجف آباد درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
69 آقای کاموسیان ، خیابان رباط اول ریلی تک لنگه کروز 1100 1 دستگاه
70 آقای مهندس نجف ، چهارباغ خواجو ریلی تک لنگه کروز 1100  1 دستگاه
71 آقای حسینی ، خیابان آیت الله اصفهانی ریلی تک لنگه کروز 1100  1 دستگاه
72 آقای عسگری ، خیابان محتشم کاشانی ریلی تک لنگه کروز 1100  1 دستگاه
73   آقای مهندس زعفرانی ، خیابان باغ گلدسته درب کرکره اتوماتیک  1 دستگاه
74   آقای امیری ، خیابان مرداویج  درب کرکره اتوماتیک 1 دستگاه
75 آقای امیری ، خیابان مرداویج لولایی دولنگه بلانکو 1 دستگاه
76  آقای مهندس یاوری ، خیابان آیت الله اصفهانی لولایی دولنگه بلانکو  1 دستگاه
77  اقای زجاجی ، خیابان ارباب لولایی دولنگه بلانکو  1 دستگاه
78 آقای مهندس طالقانی ، جاده نجف اباد لولایی دولنگه بلانکو  1 دستگاه
79  آقای طلاکش ، خیابان زاهد لولایی دولنگه بلانکو  1 دستگاه
80  آقای راشدیان ،جاده شیراز ، مرق لولایی دولنگه بلانکو  1 دستگاه
81 آقای راشدیان ،جاده شیراز ، مرق  ریلی تلسکوپی 3 لنگه بلانکو 2 دستگاه
82 آقای دانش پژوه ، خیابان منوچهری لولایی دو لنگه بلانکو 1 دستگاه
83 آقای مهندس قلمکاری ، ئیلاسبز لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
84  آقای کمالی ، دولت اباد لولایی دو لنگه بلانکو  1 ددستگاه
85  آقای مهندس کریم زاده ،خیابان مرداویج لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
86  آقای کاظمی ، خیابان رباط دوم لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
87  آقای محزون ، خیابان آل خجند لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
88  آقای مجیدی ، خیابان حکیم شفایی لولایی دو لنگه بلانکو  2 دستگاه
89  آقای نجفی ، کوهپایه روستای نوبهار لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
90  آقای نزاکت ، خیابان عسکریه لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
91  آقای پهلوان ، خیابان جی لولایی دو لنگه بلانکو  1 دستگاه
92 ساختمان خانم ابراهیمیان ریلی تک لنگه بلانکو 1 دستگاه
93 آقای مهندس صادقی ، خیابان گلزار شمالی  لولایی دو لنگه بلانکو 1 دستگاه
94  مهندس صادقی ، خیابان آیت الله اصفهانی ریلی تلسکوپی 3لنگه 1 دستگاه
95 مهندس صادقی ، خیابان آیت الله اصفهانی  ریلی زیرسقفی تک لنگه بتا 1 دستگاه
96   آقای نقدی ، خیابان وحید تلسکوپی 3 لنگه زومر 1 دستگاه
97      
98       
99       
100       
101       
102       
103       
104       
105       
106       
107      
108       
109       
110       
111       
112       
113       
114       
115       
116       
117       
118       
119       
120       
111       
112       
113       
114       
115       
116       
117       
118       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل