نصب درب پارکینگ دراصفهان - مجتمع های مسکونی

  
تعداد آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 مجتمع مسکونی آیین ، خیابان پروین کرکره ای 7 دستگاه
2 مجتمع مسکونی امین ، خیابان همدانیان لولائی و کشوئی 3 دستگاه
3 مجتمع مسکونی رزلند ، خیابان آبشار اول کرکره ای 4 دستگاه
4 مجتمع مسکونی سرو ، خیابان رباط اول کشوئی و لولائی 2 دستگاه
5 مجتمع مسکونی سعادت آباد ، خیابان کاخ سعادت آباد لولایئ 2 دستگاه
6 مجتمع مسکونی شهید چمران ،خیابان کاوه لولائی و کشوئی 2 دستگاه
7 برج های دوقلوی هشت بهشت ، فولادشهر کشوئی روی هم بازشو 2 دستگاه
8 مجتمع مسکونی مهرآباد ، خیابان مهرآباد لولایی 2 دستگاه
9 مجتمع مسکونی مارتین ، خیابان نظر شرقی کرکره ای 2 دستگاه
10 مجتمع مسکونی عقیق ، بلوار آیینه خانه کرکره ای پارکینگی 2 دستگاه
11 مجتمع مسکونی آنا ، خیابان پروین تلکسوپی یکطرفه 2 دستگاه
12 مجتمع مسکونی یاس،خیابان جی ریلی 2 دستگاه
13 مجتمع مسکونی خانواده ، مشتاق دوم کشویی دوطرفه 2 دستگاه
14 مجتمع مسکونی امین ، خیابان رباط کرکره ای پارکینگی 2 دستگاه
15 مجتمع مسکونی شهرزاد ، خیابان باغ دریاچه لولایی 2 دستگاه
16 مجتمع مسکونی ارگ ، مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
17 مجتمع مسکونی برلیان ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
18 مجتمع مسکونی مهرآباد ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
19 مجتمع مسکونی نوبهار،خیابان فروغی لولایی 2 دستگاه
20 مجتمع مسکونی چرخاب، فردوسی لولایی 1 دستگاه
21 مجتمع مسکونی آفتاب ،آبشار سوم کشویی 2 دستگاه
22 مجتمع مسکونی کوثر،22بهمن لولایی 1 دستگاه
23 مجتمع مسکونی نگین ، آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
24 مجتمع مسکونی پارسیان ، ناژوان تلسکوپی یکطرف 1 دستگاه
25 مجتمع مسکونی پرستو ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
26 مجتمع مسکونی صدف ، خیابان توحید میانی کشویی 1 دستگاه
27 مجتمع مسکونی سرو ، خیابان هفت دست غربی کرکره ای 1 دستگاه
28 مجتمع مسکونی ساحل ، میدان برازنده کشویی 1 دستگاه
29 مجتمع مسکونی مهدی ، خیابان اشراق لولایی 1 دستگاه
30 مجتمع مسکونی نواب ، خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
31 مجتمع مسکونی مهر ، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
32 مجتمع مسکونی مهر ، خیابان سپهسالار لولایی 1 دستگاه
33 مجتمع مسکونی آفتاب ، خیابان توحید جنوبی لولایی 1 دستگاه
34 مجتمع مسکونی مروارید ، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
35 مجتمع مسکونی آرین ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
36 مجتمع مسکونی مریم ، خیابان نظر لولایی 1 دستگاه
37 مجتمع مسکونی زیتون ، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
38 مجتمع مسکونی ستاره ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
39 مجتمع مسکونی سبز ، خیابان باغ دریاچه کشویی 1 دستگاه
40 مجتمع مسکونی نگین 1 ، خیابان 22 بهمن لولایی چهارلنگه 1 دستگاه
41 مجتمع مسکونی سیما ، برج کاوه لولایی 1 دستگاه
42 مجتمع مسکونی گل مریم ، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
43 مجتمع مسکونی سرو ، بهارستان لولایی 1 دستگاه
44 مجتمع مسکونی دی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
45 مجتمع مسکونی گلسار ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
46 مجتمع مسکونی نگین ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
47 مجتمع مسکونی رها ،هشت بهشت لولایی 1 دستگاه
48 مجتمع مسکونی سرو،خیابان آل محمد لولایی 3 دستگاه
49 مجتمع مسکونی آرین ، خیابان ملاصدرا کرکره ای و لولایی 2 دستگاه
50 مجتمع مسکونی جردن ،خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
51 مجتمع مسکونی بلوار ،بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
52 مجتمع مسکونی ارم ، خیابان علامه امینی کرکره پارکینگی 1 دستگاه
53 مجتمع مسکونی هزار جریب تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
54 مجتمع مسکونی عافیت ، چهارباغ خواجو تلسکوپی 1 دستگاه
55 مجتمع مسکونی شمس ، خیابان ابن سینا لولایی 1 دستگاه
56 مجتمع مسکونی الهیه ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
57 مجتمع مسکونی سرو،ارغوانیه لولایی 1 ذستگاه
58 مجتمع مسکونی یاس ، خیابان شریعتی کشویی 1 دستگاه
59 مجتمع مسکونی شیخ صدوق ، پل هوایی میر لولایی 1 دستگاه
60 مجتمع مسکونی هدیه ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
61 مجتمع مسکونی نگین ، خیابان خرم کشویی تلسکوپی  2 دستگاه
62 مجتمع مسکونی سپید ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
63 مجتمع مسکونی یاقوت ، خیابان کاوه لولایی 2 دستگاه
64 مجتمع مسکونی زیتون ، جنب ترمینال صفه لولایی 1 دستگاه
65 مجتمع مسکونی سپهر 3 ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
66 مجتمع مسکونی سینا ، خیابان دکتر بهشتی کشویی دوطرفه 2 دستگاه
67 مجتمع مسکونی رها ، خیابان خاقانی کشویی تلکسوپی 1 دستگاه
68 مجتمع مسکونی مهر ، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
69 مجتمع مسکونی فردوس ، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
70 مجتمع مسکونی مدائن ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
71 مجتمع مسکونی الماس ، خیابان عسگریه کشویی یک لنگه 2 دستگاه
72 مجتمع مسکونی جی ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
73 مجتمع مسکونی میرداماد ، خیابان جی لولایی 2 دستگاه
74 مجتمع مسکونی گل نرگس ، خانه اصفهان کشویی یک لنگه 1 دستگاه
75 مجتمع مسکونی قصرملک ، خیابان ملک شمالی لولایی 1 دستگاه
76 مجتمع مسکونی پردیس ، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
77 مجتمع مسکونی لاله 57 ، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
78 مجتمع مسکونی آقای ملکیان ، چهارباغ خواجو لولایی 2 دستگاه
79 مجتمع مسکونی آقای حمیدی، چهارباغ پایین کرکره ای 1 دستگاه
80 مجتمع شایان ، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
81 مجتمع فدک ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
82 مجتمع گلستان،باغ غدیر لولایی 1 دستگاه
83 مجتمع مسکونی عاج،دقیقی لولایی 1 دستگاه
84 مجتمع مسکونی موج،حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
85 مجتمع مسکونی سامان، نظر غربی لولایی 2 دستگاه
86 مجتمع مسکونی زیتون ، خیابان هزارجریب لولایی چهارلنگه 1 دستگاه
87 مجتمع مسکونی چرخاب 2،فردوسی لولایی 1 دستگاه
88 مجتمع مسکونی کیان ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
89 مجتمع مسکونی سپیدار ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
90 مجتمع مسکونی پارسه ، خیابان رباط اول تلسکوپی سه لنگه 1 دستگاه
91 مجتمع اسپادانا ، سه راه سیمین لولایی 1 دستگاه
92 مجتمع آزادی ، خیابان سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
93 مجتمع ویکتوریا ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
94 مجتمع مسکونی مهر ، مشتاق دوم کرکره پارکینگی 1 دستگاه
95 مجتمع مسکونی شهاب ، سه راه سیمین کشویی 1 دستگاه
96 مجتمع مسکونی نیکان ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
97 مجتمع مسکونی نگار ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
98 مجتمع مسکونی الهیه ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
99 مجتمع مسکونی آریا ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
100 مجتمع مسکونی نیلی ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
101 مجتمع مسکونی دیبا ، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
102 مجتمع مسکونی رز ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
103 مجتمع مسکونی اسکان ، خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
104 مجتمع مسکونی چکاد ، خیابان سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
105 مجتمع مسکونی گلستان ، خیابان توحید میانی لولایی 1 دستگاه
106 مجتمع مسکونی نیام ،خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
107 مجتمع مسکونی آفتاب ، خیابان آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
108 مجتمع مسکونی پارس 1 ، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
109 مجتمع مسکونی مشتاق ، مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
110 مجتمع مسکونی نقش جهان ، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
111 مجتمع ایران زمین ، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 5 دستگاه
112 مجتمع میخک ، ملک شهر کشویی تلسکوپی 5 دستگاه
113 مجتمع جردن ، خیابان شریعتی کرکره ای و لولایی 4 دستگاه
114 مجتمع پردیس ، روبروی درب شمالی دانشگاه لولائی و سکوریت 4 دستگاه
115 مجتمع کسری ، خیابان هشت بهشت شرقی کرکره ای 4 دستگاه
116 مجتمع آیین ، ناژوان کشویی و لولایی 3 دستگاه
117 مجتمع غزل 1 ، خیابان عسگریه کرکره ای 3 دستگاه
118 مجتمع سپهر،پل بزرگمهر کرکره ای 3 دستگاه
119 مجتمع جام جم، خیابان هشت بهشت غربی کرکره ای 3 دستگاه
120 مجتمع مهتاب ، خوراسگان کرکره ای 3 دستگاه
121 مجتمع آرمان ، فلکه احمدآباد کرکره پارکینگی 2 دستگاه
122 مجتمع زیبا ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
123 مجتمع فرشتگان ، بزرگراه خیام لولایی 1 دستگاه
124 مجتمع افتخار ، خیابان میرزاطاهر لولائی چهارلنگه 1 دستگاه
125 مجتمع پارادایس ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
126 مجتمع هما،خیابان کاوه کشوئی و لولایی 3 دستگاه
127 مجتمع بهشت ، خیابان اردیبهشت شمالی کشویی 2 دستگاه
128 مجتمع غدیر،علامه امینی لولایی 3 دستگاه
129 مجتمع آرزوها، خیابان بزرگمهر کرکره ای 3 دستگاه
130 مجتمع مهر ، جهارباغ بالا لولایی 2 دستگاه
131 مجتمع ناهید ، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
132 مجتمع مهر ، چهارباغ خواجو ، خیابان عافیت لولایی 2 دستگاه
133 مجتمع پل،خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
134 مجتمع نرگس ، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
135 مجتمع صدف ، خیابان ارتش لولایی 1 دستگاه
136 مجتمع ناژین ، پل مارنان کشویی 1 دستگاه
137 مجتمع پرنس ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
138 مجتمع نگارستان ،خیابان مشتاق دوم کرکره پارکینگی 1 دستگاه
139 مجتمع ارم ، سپاهان شهر کشویی اسلایدینگ 1 دستگاه
140 مجتمع عرفان ، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
141 مجتمع نیکان ، خیابان هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
142 مجتمع اروند، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 1 دستگاه
143 مجتمع نگین ، خیابان آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
144 مجتمع سرو،خیابان توحید میانی کرکره ای 1 دستگاه
145 مجتمع برلیان ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
146 مجتمع یاس،پل فلزی لولایی 1 دستگاه
147 مجتمع یاس ، خیابان شیخ بهایی لولایی 1 دستگاه
148 مجتمع باران ، چهارراه نظر لولایی 1 دستگاه
149 مجتمع یاس ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
150 مجتمع البرز،خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
151 مجتمع خورشید ، خیابان خورشید لولایی 1 دستگاه 
152 مجتمع ارغوان ، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
153 مجتمع مریم،خیابان نظرغربی لولایی 1 دستگاه
154 مجتمع مریم ، خیابان 5 رمضان لولایی کشویی 1 دستگاه
155 مجتمع بهاران ، خیابان رباط اول لولایی چهارلنگه 1 دستگاه
156 مجتمع احسان ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
157 مجتمع نوژان ، خیابان شیخ طوسی کشویی 1 دستگاه
158 مجتمع جوادالائمه ، خیابان کمال لولایی 1 دستگاه
159 مجتمع تالیا، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
160 مجتمع لاله ، خیابان کاوه کشویی 1 دستگاه
161 مجتمع سپهر ، خیابان شیخ صفی لولایی 1 دستگاه
162 مجتمع ارکیده ، خیابان احمدآباد لولایی 1 دستگاه
163 مجتمع الزهرا ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
164 مجتمع پردیس،پل شیری لولایی 1 دستگاه
165 مجتمع بهار ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر لولایی 1 دستگاه
166 مجتمع گل یاس ، محله نو خواجو لولایی 1 دستگاه
167 مجتمع باران ، خیابان میرزا طاهر لولایی 1 دستگاه
168 مجتمع مسکونی ارگ،خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
169 مجتمع بهار ، خیابان آب 250 تلسکوپی دوطرفه 1 دستگاه
170 مجتمع مسکونی عقیق 2،سپاهان شهر کشویی 1 دستگاه
171 مجتمع مسکونی مدرس ،چهارراه شکرشکن لولایی 1 دستگاه
172 مجتمع مسکونی آرمان،خیابان شیخ کلینی کرکره ای 1 دستگاه
173 مجتمع مسکونی بهارستان ، بهارستان لولایی 1 دستگاه
174 مجتمع مسکونی بی بی ، بهارستان لولایی 1 دستگاه
175 مجتمع مسکونی گلها،خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
176 مجتمع مسکونی سپیدار ، خیابان دقیقی ریلی 1 دستگاه
177 مجتمع مسکونی ونوس،سه راه سیمین لولایی کشویی 1 دستگاه
178 مجتمع مهرگان ، خیابان احمدآباد کشویی 1 دستگاه
179 مجتمع حافظ ، خیابان رباط اول لولایی 1 دستگاه
180 مجتمع مسکونی سپیده ، خیابان عسکریه لولایی 1 دستگاه
181 مجتمع مسکونی صدف ، خیابان کاشانی کشویی 1 دستگاه
182 مجتمع مسکونی سروستان لولایی 1 دستگاه
183 متمع رزلند 3 ، خیابان آبشار سوم کرکره ای 4 دستگاه
184 مجتمع رزلند ، خیابان مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
185 مجتمع یاس ، خیابان کاوه کرکره ای و لولایی 2 لنگه 2 دستگاه
186 مجتمع مسکونی امام رضا ، ملک شهر لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
187 مجتمع مسکونی سپهر لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
188 مجتمع مسکونی آراد ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه

شرکت سپاس آژیر توزیع کننده درب اتوماتیک در اصفهان و درب برقی در اصفهان و درب پارکینگ در اصفهان .

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل