نصب انواع مختلف درب پارکینگ دراصفهان

  
تعداد آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 مجتمع مسکونی آیین، خیابان پروین کرکره ای 7 دستگاه
2 مجتمع مسکونی امین، خیابان همدانیان لولائی و کشوئی 3 دستگاه
3 مجتمع مسکونی رزلند، خیابان آبشار اول کرکره ای 4 دستگاه
4 مجتمع مسکونی سرو، خیابان رباط اول کشوئی و لولائی 2 دستگاه
5 مجتمع مسکونی سعادت آباد، خیابان کاخ سعادت آباد لولایئ 2 دستگاه
6 مجتمع مسکونی شهید چمران، خیابان کاوه لولائی و کشوئی 2 دستگاه
7 برج های دوقلوی هشت بهشت، فولادشهر کشوئی روی هم بازشو 2 دستگاه
8 مجتمع مسکونی مهرآباد، خیابان مهرآباد لولایی 2 دستگاه
9 مجتمع مسکونی مارتین، خیابان نظر شرقی کرکره ای 2 دستگاه
10 مجتمع مسکونی عقیق، بلوار آیینه خانه کرکره ای پارکینگی 2 دستگاه
11 مجتمع مسکونی آنا، خیابان پروین تلکسوپی یکطرفه 2 دستگاه
12 مجتمع مسکونی یاس، خیابان جی ریلی 2 دستگاه
13 مجتمع مسکونی خانواده، مشتاق دوم کشویی دوطرفه 2 دستگاه
14 مجتمع مسکونی امین، خیابان رباط کرکره ای پارکینگی 2 دستگاه
15 مجتمع مسکونی شهرزاد، خیابان باغ دریاچه لولایی 2 دستگاه
16 مجتمع مسکونی ارگ، مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
17 مجتمع مسکونی برلیان، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
18 مجتمع مسکونی مهرآباد، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
19 مجتمع مسکونی نوبهار، خیابان فروغی لولایی 2 دستگاه
20 مجتمع مسکونی چرخاب، فردوسی لولایی 1 دستگاه
21 مجتمع مسکونی آفتاب، آبشار سوم کشویی 2 دستگاه
22 مجتمع مسکونی کوثر، 22بهمن لولایی 1 دستگاه
23 مجتمع مسکونی نگین، آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
24 مجتمع مسکونی پارسیان، ناژوان تلسکوپی یکطرف 1 دستگاه
25 مجتمع مسکونی پرستو، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
26 مجتمع مسکونی صدف، خیابان توحید میانی کشویی 1 دستگاه
27 مجتمع مسکونی سرو، خیابان هفت دست غربی کرکره ای 1 دستگاه
28 مجتمع مسکونی ساحل، میدان برازنده کشویی 1 دستگاه
29 مجتمع مسکونی مهدی، خیابان اشراق لولایی 1 دستگاه
30 مجتمع مسکونی نواب، خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
31 مجتمع مسکونی مهر، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
32 مجتمع مسکونی مهر، خیابان سپهسالار لولایی 1 دستگاه
33 مجتمع مسکونی آفتاب، خیابان توحید جنوبی لولایی 1 دستگاه
34 مجتمع مسکونی مروارید، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
35 مجتمع مسکونی آرین، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
36 مجتمع مسکونی مریم، خیابان نظر لولایی 1 دستگاه
37 مجتمع مسکونی زیتون، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
38 مجتمع مسکونی ستاره، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
39 مجتمع مسکونی سبز، خیابان باغ دریاچه کشویی 1 دستگاه
40 مجتمع مسکونی نگین 1، خیابان 22 بهمن لولایی چهارلنگه 1 دستگاه
41 مجتمع مسکونی سیما، برج کاوه لولایی 1 دستگاه
42 مجتمع مسکونی گل مریم، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
43 مجتمع مسکونی سرو، بهارستان لولایی 1 دستگاه
44 مجتمع مسکونی دی، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
45 مجتمع مسکونی گلسار، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
46 مجتمع مسکونی نگین، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
47 مجتمع مسکونی رها ،هشت بهشت لولایی 1 دستگاه
48 مجتمع مسکونی سرو، خیابان آل محمد لولایی 3 دستگاه
49 مجتمع مسکونی آرین، خیابان ملاصدرا کرکره ای و لولایی 2 دستگاه
50 مجتمع مسکونی جردن، خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
51 مجتمع مسکونی بلوار، بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
52 مجتمع مسکونی ارم، خیابان علامه امینی کرکره پارکینگی 1 دستگاه
53 مجتمع مسکونی هزار جریب تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
54 مجتمع مسکونی عافیت، چهارباغ خواجو تلسکوپی 1 دستگاه
55 مجتمع مسکونی شمس، خیابان ابن سینا لولایی 1 دستگاه
56 مجتمع مسکونی الهیه، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
57 مجتمع مسکونی سرو، ارغوانیه لولایی 1 ذستگاه
58 مجتمع مسکونی یاس، خیابان شریعتی کشویی 1 دستگاه
59 مجتمع مسکونی شیخ صدوق، پل هوایی میر لولایی 1 دستگاه
60 مجتمع مسکونی هدیه، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
61 مجتمع مسکونی نگین، خیابان خرم کشویی تلسکوپی  2 دستگاه
62 مجتمع مسکونی سپید، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
63 مجتمع مسکونی یاقوت، خیابان کاوه لولایی 2 دستگاه
64 مجتمع مسکونی زیتون، جنب ترمینال صفه لولایی 1 دستگاه
65 مجتمع مسکونی سپهر 3 ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
66 مجتمع مسکونی سینا، خیابان دکتر بهشتی کشویی دوطرفه 2 دستگاه
67 مجتمع مسکونی رها، خیابان خاقانی کشویی تلکسوپی 1 دستگاه
68 مجتمع مسکونی مهر، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
69 مجتمع مسکونی فردوس، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
70 مجتمع مسکونی مدائن، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
71 مجتمع مسکونی الماس، خیابان عسگریه کشویی یک لنگه 2 دستگاه
72 مجتمع مسکونی جی، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
73 مجتمع مسکونی میرداماد، خیابان جی لولایی 2 دستگاه
74 مجتمع مسکونی گل نرگس، خانه اصفهان کشویی یک لنگه 1 دستگاه
75 مجتمع مسکونی قصرملک، خیابان ملک شمالی لولایی 1 دستگاه
76 مجتمع مسکونی پردیس، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
77 مجتمع مسکونی لاله 57، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
78 مجتمع مسکونی آقای ملکیان، چهارباغ خواجو لولایی 2 دستگاه
79 مجتمع مسکونی آقای حمیدی، چهارباغ پایین کرکره ای 1 دستگاه
80 مجتمع شایان، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
81 مجتمع فدک، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
82 مجتمع گلستان، باغ غدیر لولایی 1 دستگاه
83 مجتمع مسکونی، عاج،دقیقی لولایی 1 دستگاه
84 مجتمع مسکونی موج، حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
85 مجتمع مسکونی سامان، نظر غربی لولایی 2 دستگاه
86 مجتمع مسکونی زیتون، خیابان هزارجریب لولایی چهارلنگه 1 دستگاه
87 مجتمع مسکونی چرخاب 2، فردوسی لولایی 1 دستگاه
88 مجتمع مسکونی کیان، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
89 مجتمع مسکونی سپیدار، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
90 مجتمع مسکونی پارسه، خیابان رباط اول تلسکوپی سه لنگه 1 دستگاه
91 مجتمع اسپادانا، سه راه سیمین لولایی 1 دستگاه
92 مجتمع آزادی، خیابان سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
93 مجتمع ویکتوریا، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
94 مجتمع مسکونی مهر، مشتاق دوم کرکره پارکینگی 1 دستگاه
95 مجتمع مسکونی شهاب، سه راه سیمین کشویی 1 دستگاه
96 مجتمع مسکونی نیکان، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
97 مجتمع مسکونی نگار، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
98 مجتمع مسکونی الهیه، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
99 مجتمع مسکونی آریا، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
100 مجتمع مسکونی نیلی، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
101 مجتمع مسکونی دیبا، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
102 مجتمع مسکونی رز، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
103 مجتمع مسکونی اسکان، خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
104 مجتمع مسکونی چکاد، خیابان سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
105 مجتمع مسکونی گلستان، خیابان توحید میانی لولایی 1 دستگاه
106 مجتمع مسکونی نیام، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
107 مجتمع مسکونی آفتاب، خیابان آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
108 مجتمع مسکونی پارس 1، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
109 مجتمع مسکونی مشتاق، مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
110 مجتمع مسکونی نقش جهان، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
111 مجتمع ایران زمین، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 5 دستگاه
112 مجتمع میخک، ملک شهر کشویی تلسکوپی 5 دستگاه
113 مجتمع جردن، خیابان شریعتی کرکره ای و لولایی 4 دستگاه
114 مجتمع پردیس، روبروی درب شمالی دانشگاه لولائی و سکوریت 4 دستگاه
115 مجتمع کسری، خیابان هشت بهشت شرقی کرکره ای 4 دستگاه
116 مجتمع آیین، ناژوان کشویی و لولایی 3 دستگاه
117 مجتمع غزل 1، خیابان عسگریه کرکره ای 3 دستگاه
118 مجتمع سپهر، پل بزرگمهر کرکره ای 3 دستگاه
119 مجتمع جام جم، خیابان هشت بهشت غربی کرکره ای 3 دستگاه
120 مجتمع مهتاب، خوراسگان کرکره ای 3 دستگاه
121 مجتمع آرمان، فلکه احمدآباد کرکره پارکینگی 2 دستگاه
122 مجتمع زیبا، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
123 مجتمع فرشتگان، بزرگراه خیام لولایی 1 دستگاه
124 مجتمع افتخار، خیابان میرزاطاهر لولائی چهارلنگه 1 دستگاه
125 مجتمع پارادایس، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
126 مجتمع هما، خیابان کاوه کشوئی و لولایی 3 دستگاه
127 مجتمع بهشت، خیابان اردیبهشت شمالی کشویی 2 دستگاه
128 مجتمع غدیر، علامه امینی لولایی 3 دستگاه
129 مجتمع آرزوها، خیابان بزرگمهر کرکره ای 3 دستگاه
130 مجتمع مهر، جهارباغ بالا لولایی 2 دستگاه
131 مجتمع ناهید، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
132 مجتمع مهر، چهارباغ خواجو، خیابان عافیت لولایی 2 دستگاه
133 مجتمع پل، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
134 مجتمع نرگس، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
135 مجتمع صدف، خیابان ارتش لولایی 1 دستگاه
136 مجتمع ناژین، پل مارنان کشویی 1 دستگاه
137 مجتمع پرنس، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
138 مجتمع نگارستان،خیابان مشتاق دوم کرکره پارکینگی 1 دستگاه
139 مجتمع ارم، سپاهان شهر کشویی اسلایدینگ 1 دستگاه
140 مجتمع عرفان، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
141 مجتمع نیکان، خیابان هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
142 مجتمع اروند، خیابان مشتاق دوم کرکره ای 1 دستگاه
143 مجتمع نگین، خیابان آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
144 مجتمع سرو، خیابان توحید میانی کرکره ای 1 دستگاه
145 مجتمع برلیان، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
146 مجتمع یاس، پل فلزی لولایی 1 دستگاه
147 مجتمع یاس، خیابان شیخ بهایی لولایی 1 دستگاه
148 مجتمع باران، چهارراه نظر لولایی 1 دستگاه
149 مجتمع یاس، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
150 مجتمع البرز، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
151 مجتمع خورشید، خیابان خورشید لولایی 1 دستگاه 
152 مجتمع ارغوان، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
153 مجتمع مریم، خیابان نظرغربی لولایی 1 دستگاه
154 مجتمع مریم، خیابان 5 رمضان لولایی کشویی 1 دستگاه
155 مجتمع بهاران، خیابان رباط اول لولایی چهارلنگه 1 دستگاه
156 مجتمع احسان، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
157 مجتمع نوژان، خیابان شیخ طوسی کشویی 1 دستگاه
158 مجتمع جوادالائمه، خیابان کمال لولایی 1 دستگاه
159 مجتمع تالیا، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
160 مجتمع لاله، خیابان کاوه کشویی 1 دستگاه
161 مجتمع سپهر، خیابان شیخ صفی لولایی 1 دستگاه
162 مجتمع ارکیده، خیابان احمدآباد لولایی 1 دستگاه
163 مجتمع الزهرا، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
164 مجتمع پردیس، پل شیری لولایی 1 دستگاه
165 مجتمع بهار، سپاهان شهر، بلوار غدیر لولایی 1 دستگاه
166 مجتمع گل یاس، محله نو خواجو لولایی 1 دستگاه
167 مجتمع باران، خیابان میرزا طاهر لولایی 1 دستگاه
168 مجتمع مسکونی ارگ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
169 مجتمع بهار، خیابان آب 250 تلسکوپی دوطرفه 1 دستگاه
170 مجتمع مسکونی عقیق 2، سپاهان شهر کشویی 1 دستگاه
171 مجتمع مسکونی مدرس، چهارراه شکرشکن لولایی 1 دستگاه
172 مجتمع مسکونی آرمان، خیابان شیخ کلینی کرکره ای 1 دستگاه
173 مجتمع مسکونی بهارستان، بهارستان لولایی 1 دستگاه
174 مجتمع مسکونی بی بی، بهارستان لولایی 1 دستگاه
175 مجتمع مسکونی گلها، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
176 مجتمع مسکونی سپیدار، خیابان دقیقی ریلی 1 دستگاه
177 مجتمع مسکونی ونوس،سه راه سیمین لولایی کشویی 1 دستگاه
178 مجتمع مهرگان، خیابان احمدآباد کشویی 1 دستگاه
179 مجتمع حافظ، خیابان رباط اول لولایی 1 دستگاه
180 مجتمع مسکونی سپیده، خیابان عسکریه لولایی 1 دستگاه
181 مجتمع مسکونی صدف، خیابان کاشانی کشویی 1 دستگاه
182 مجتمع مسکونی سروستان لولایی 1 دستگاه
183 متمع رزلند 3، خیابان آبشار سوم کرکره ای 4 دستگاه
184 مجتمع رزلند، خیابان مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
185 مجتمع یاس، خیابان کاوه کرکره ای و لولایی 2 لنگه 2 دستگاه
186 مجتمع مسکونی امام رضا، ملک شهر لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
187 مجتمع مسکونی سپهر لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
188 مجتمع مسکونی آراد، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید